Leerlingen obs de Trede Haule worden ‘Trots op Zuidoost Friesland’

HAULE - OBS De Trede in Haule doet mee aan het project ‘Trots op Zuidoost Friesland’, een educatief project voor basisscholen in de Stellingwerven over landschap en cultuurhistorie.

Het project wordt gecombineerd met het aanbod van de Veerkieker. Overdracht van kennis, maar ook de beleving van lokaal erfgoed is van groot belang. Om die reden zijn er naast de erfgoedinstellingen ook kunstenaars betrokken bij het project. Op school werken de kinderen in groepjes met ontdekpaden. Hierbij worden veel opdrachten uitgevoerd. Zo worden er bijvoorbeeld mossen onderzocht en wordt er een tjasker nagebouwd. Ook leren ze dat er heel vroeger – in de ijstijd – ijsheuvels in dit gebied groeiden en dat daar van overbleef een pingoruïne; een kuil van keileem met een rand eromheen. Kiekhuus Verder gaan alle groepen op excursie. Kinderen van groep 3 en 4 hebben al een ‘machtige dag’ gehad, aldus leerling Ross. Ze brachten een bezoek aan het Kiekhuus in Wolvega en leerden daar hoe de vroegere bewoners van de Stellingwerven leefden. Hoe zag een school eruit? Wat vonden ze belangrijk om te bewaren? Samen met een beeldend kunstenaar gingen de kinderen hun eigen verzamelingen vastleggen en maken hier hun eigen tentoonstelling van. De kleuters gaan op ontdekkingstocht naar het Fochteloërveen, met de boswachter van Natuurmonumenten, om de stilte en de ruimte van het veenlandschap te ervaren. Vervolgens gaan ze met een dansdocente deze ervaringen omzetten in een dans. Groep 5 en 6 richten zich meer op de taal en bezochten de Oudheidskamer in Wolvega. Zij maken verhalen over de vroegere avonturen van het veen en turf. De kinderen van groep 7 en 8 zullen naar aanleiding van hun bezoek aan de Koloniehof op zoek gaan naar experimenten in hun eigen omgeving die er op gericht zijn een rechtvaardigere en meer duurzame samenleving op te bouwen. Ze zullen daarbij gebruik maken van het medium film onder leiding van filmdocent Ilona Vergonet. Tijdens dit project ontdekken de kinderen veel en ze maken hier een tentoonstelling van in de hal van de school. Zo leren ze met en van elkaar!