Gereformeerde basisscholen Noord-Nederland op weg naar fusie

DRACHTEN -  De besturen van scholenvereniging NoorderBasis en de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland (VGPONN) werken toe naar een fusie.

Doel is door het bundelen van krachten het gereformeerd primair onderwijs in de regio zo sterk mogelijk neer te zetten. Een regiegroep onder leiding van oud-onderwijsbestuurder Jan Westert geeft het fusieproces vorm. De beide organisaties werken nu facilitair al intensief samen en ressorteren onder Roelof van den Berg als algemeen directeur. NoorderBasis heeft twintig scholen in Friesland, Groningen en Drenthe, waaronder De Parel in Drachten en Eben Haëzer in Ureterp. VGPONN heeft veertien scholen in Groningen en Drenthe. ,,De verschillende ontwikkelingen in het onderwijs – meer ruimte voor scholen, de personeelswetgeving, de noodzaak van onderwijskwaliteit, afnemende leerlingenaantallen en het belang van meer samenwerking, zoals bijvoorbeeld bij passend onderwijs – maken een krachtige positionering en verdere professionalisering noodzakelijk”, aldus de besturen van beide organisaties. ,,Uit het oogpunt van identiteit biedt de fusie een uitgelezen kans om ons identiteitsonderwijs ook kwalitatief een geweldige impuls te geven.'' NoorderBasis en VGPONN streven ernaar het fusieproces op 1 augustus 2018 afgerond te hebben. De intentieverklaring van de besturen ligt nu voor advies bij de medezeggenschapsorganen.