PvdA houdt thema-avond over verborgen armoede

OLDEBERKOOP - De PvdA houdt woensdagavond 11 oktober vanaf half acht in MFA Mejander een thema-avond over (verborgen) armoede in Ooststellingwerf.

Armoede is een groeiend probleem. Bij armoede denken we aan mensen in de bijstand, echter ook steeds meer werkenden leven in armoede. Voor veel tweeverdieners is het hebben van meerdere banen (stapelbanen) een bittere noodzaak. Ook veel eenoudergezinnen houden het hoofd amper boven water. Wie behartigt de belangen van de groeiende groep armen? Vicieuze cirkel De PvdA Ooststellingwerf organiseert een discussie avond over zaken als: de vicieuze cirkel van de bijstand, verborgen armoede en over armoede onder werkenden. De partij wil met betrokkenen in gesprek over vragen als: Waarom komen veel mensen in de bijstand daar niet meer uit? Hoe groot is het verborgen armoede probleem in onze gemeente? Hoe kunnen werkende armen geholpen worden? Wat zijn de grootste zorgpunten van betrokkenen, hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers? En: waar liggen de kansen? Deze discussie avond over (verborgen) armoede is vrij toegankelijk voor iedereen en is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, discussie, inspiratie en van elkaar leren. Discussie Na het welkom door Annelies Stolp (voorzitter PvdA-Ooststellingwerf) is er onder leiding van gespreksleider Peter Boomsma een discussie door Caroline Hart (Stichting Leergeld, regio coördinator Ooststellingwerf), Grietje Feenstra (Humanitas, budgetcoach), Nanne de Jong (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden), Henk Dekker (Stichting Scala; leidinggevende opbouwwerk, jongerenwerk,vrijwillige inzet, buurtsportcoaches en ‘iedereen in beweging’). Na een korte inleiding van elke spreker gaan zij in gesprek met de zaal. Na de pauze vervolgt de discussie met reacties op de ingeleverde vragen en reacties door de wethouders Engbert van Esch (CDA; Ooststellingwerf) en Cor Trompetter (PvdA; Weststellingwerf).