Noorden ideaal proefgebied voor modulair en verplaatsbaar bouwen

OOSTERWOLDE -  Toekomst- en klimaatbestendig bouwen is voor Noord-Nederland een noodzakelijke ontwikkeling. Het biedt ook veel kansen voor andere regio’s.

De kennis en technologie die in het noorden wordt opgebouwd is een prachtig exportproduct. Dat is één van de uitkomsten van de grondstofstromenanalyse van Noord-Nederland, die vanmiddag gepresenteerd is op het grootste Congres Circulaire Economie ooit gehouden in Noord-Nederland, in Oosterwolde. Kringloopeconomie Het congres was een initiatief van de Vereniging Circulair Friesland, met steun van de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Ruim 400 vertegenwoordigers uit allerlei sectoren verdiepten zich in de kringloopeconomie. De insteek van het congres was vooral gericht op het kunnen uitbreiden van mogelijkheden en het aantal deelnemende bedrijven te laten groeien, om zo de kansen van de circulaire economie beter te benutten. De noordelijke grondstofstroomanalyse, die al eerder voor Fryslân is gemaakt, maakt inzichtelijk in welke sectoren de meeste kansen liggen. Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe; ,,De gepresenteerde data helpen ons aan een strategisch voordeel voor het Noordelijke bedrijfsleven. De grondstofstromenanalyse is daar een voorbeeld van.” De koppositie van Noord-Nederland op het gebied van Circulaire Economie wordt met dit rapport verder versterkt. De samenwerking en de onderbouwing ervan is op deze schaal nog nergens anders in Europa opgezet. ,,Het verzilveren van dat voordeel gaat lukken als we blijven inzetten op het wegnemen van knelpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van kennis en bewijsprestaties (certificering)'', zegt de Groningse gedeputeerde Brouns. Het volledige rapport met de grondstofstromenanalyse komt later dit jaar beschikbaar. Tijdens het congres lag het accent verder op de thema’s groen chemie, bouw en ruimte, energie en grondstoffen, circulair ondernemen, circulaire kunststoffen en landbouw, bodem en voeding. De congresgangers bezochten één van die thema’s aan de hand van praktijkvoorbeelden op locatie.