De Lawei niet in hoger beroep tegen vonnis Arbitrageraad

DRACHTEN - De Lawei is het nog steeds niet eens met het vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar accepteert het wel. Tot morgen kan er beroep worden aangetekend, maar De Lawei ziet daar vanaf.

De Lawei heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het eindvonnis dat op 7 juli van dit jaar werd bekend gemaakt door de Raad van Arbitrage voor de bouw. Dit besluit is genomen na intern beraad en op basis van opinies van twee specialisten. Hoewel De Lawei het niet eens is met het vonnis, acht zij de kansen in een hoger beroep beperkt en de financiële risico’s daarvan te groot. Eindvonnis Op 7 juli 2017 heeft de Raad van Arbitrage voor de bouw eindvonnis gewezen in een geschil tussen De Lawei en aannemer Van Norel. De Raad van Arbitrage heeft in haar vonnis de door De Lawei ingestelde vordering tot ontbinding van de aannemingsovereenkomst afgewezen en geoordeeld dat de financiële afwikkeling van het werk moet plaatsvinden als ware er sprake van een opzegging van de aannemingsovereenkomst. Het geschil tussen De Lawei en Van Norel ging over de vraag of De Lawei de aannemer terecht van de bouw heeft afgehaald. De Lawei is van mening van wel. Hoewel de Raad van Arbitrage Van Norel in het gelijk stelde, komt in het vonnis de aanleiding voor de ontbinding - namelijk dat volgens De Lawei de kwaliteit van het werk en de brandveiligheid in het geding waren - volgens een persverklaring van de Schouwburg maar summier aan bod. Alle energie De Lawei heeft volgens eigen zeggen ingegrepen in de bouw omdat ze een veilig en kwalitatief goed gebouw wilde realiseren, waar ook in de verre toekomst kunst & cultuur op een zo hoog mogelijk niveau aangeboden kan worden. ,,Dat gebouw is er nu en De Lawei is trots op het resultaat. De Lawei wil zich nu met alle energie gaan richten op het verder uitbouwen van de activiteiten van de schouwburg.'' De Lawei realiseert zich volgens de verklaring terdege dat de verbouwing en het gelopen proces de gemoederen behoorlijk heeft bezig gehouden en nog doet. Tegelijkertijd is het goed om ook en vooral vooruit te kijken. De Lawei is ook voor de komende generaties de ontmoetingsplek, huiskamer van Drachten én aanjager van cultuur. De komende maanden voert een speciale commissie van de gemeenteraad van Smallingerland een diepgaand onderzoek in naar alle gebeurtenissen in deze kwestie. Lees ook: Het volledige vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 09-09-2014: De Lawei breekt met aannemer na klachten over verbouw 09-09-2014: Bouwer Lawei: ‘Opdrachtgever is nooit duidelijk geweest’ 12-09-2014: Laweidirecteur Stef Avezaat: ‘Het was een duivels dilemma om de bouwer weg te sturen’ 27-09-2014: Achtergronden en gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst met de bouwer van De Lawei 09-10-2014: College Smallingerland overleeft nipt motie van wantrouwen na Laweidebat 09-10-2014: Ingezonden | Nieuwe duidelijkheid inzake Lawei 10-07-2017: De Lawei verliest arbitragezaak over wegsturen Van Norel bij nieuwbouw 12-07-2017: Marja Krans stapt direct op wegens Laweidebacle 18-07-2017: Raad eist en krijgt ‘stevig onderzoek’ naar gang van zaken in Lawei-debacle