Opsterlandse oppositie wil openbaar debat over Polderhoofdkanaal

BEETSTERZWAAG - De gemeenteraad van Opsterland moet zo snel mogelijk in het openbaar vergaderen over het Polderhoofdkanaal.

Dat stellen de vier fracties van OpsterLanders, VVD, BAS en FNP. Zij hebben het college voorgesteld het onderwerp op de agenda te plaatsen. Volgende week woensdag worden de raadsleden in een besloten bijeenkomst bijgepraat door het college van B&W over hun kant van het verhaal. Ongerust De vier fracties maken zich echter ongerust over de kwestie, vooral nu eind september de provincie opnieuw een rechtszaak heeft verloren van een inwoonster van Nij Beets.  ,,Om het Polderhoofdkanaal te mogen heropenen en te gebruiken moet er voldaan worden aan de eis natuurcompensatie. Hier loopt het momenteel op stuk. Met name op het perceel van mevrouw Hoomans uit Nij Beets, onderdeel van een nieuwe bypass. Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving. De gemeente Opsterland is eindverantwoordelijk'', schrijven de fracties. ,,Omdat afspraken uit het verleden zijn geschonden is zij naar het ministerie van Economische Zaken gestapt en naar de (voorzieningen)rechter. Vorige week nog heeft zij weer een rechtszaak gewonnen. Van de provincie. De gemeente Opsterland bevindt hierdoor in de gevarenzone.'' De belangrijkste vragen die burgemeester en wethouders moeten beantwoorden zijn volgens de vier fracties: - Hoe heeft het zover kunnen komen dat thans het risico is ontstaan dat heropening van het Polderhoofdkanaal in gevaar komt? Let wel: ongeveer 22 miljoen euro subsidies is geïnvesteerd in dit leefbaarheidsproject. - Hoe komen we hier uit? Welke oplossing(en) ten aanzien van de natuurcompensatie ziet het college van B&W om de toekomst van het Polderhoofdkanaal veilig te stellen?