Lezing over onderduikers in Wijnjeterp en Duurswoude

WIJNJEWOUDE - Trynke Postma-Friso vertelt woensdag 18 oktober in De Driehoek over onderduikers in de oorlogsjaren 1940-'45.

De avond begint om acht uur 's avonds en wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van Museum Opsterlân. Trynke Postma Friso zal een lezing verzorgen over 1940-1945. Ze gaat vertellen over haar herinneringen aan de oorlog, die ze zelf meemaakte. Aan het begin van de oorlog was ze 6 jaar oud. Het gaat vooral over onderduikers die bij hen thuis, een klein boerderijtje in Wijnjeterp, waren ondergedoken. Over hoe ze in hun gezin kwamen en wat het met het gezin deed. Dat het leven met zoveel extra gezinsleden niet altijd gemakkelijk was laat zich raden. Ze zal vertellen wat de Joodse onderduikers mee hebben moeten maken en wat voor gevolgen het had voor deze mensen.