Nij Smellinghe opnieuw seniorvriendelijk

DRACHTEN -  Aandacht voor de wensen en behoeften van iedereen staat bovenaan in ziekenhuis Nij Smellinghe. Ook voor ouderen. Met het behalen van het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis bewijst Nij Smellinghe dit voor de derde keer op rij.

Een groot deel van de patiënten van Nij smellinghe bevindt zich in de leeftijdscategorie van zeventig jaar of ouder. Met dit keurmerk bewijst het ziekenhuis dat het voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door de samenwerkende ouderenorganisaties KBO-PCOB. Het ziekenhuis is getoetst op alle kwaliteitsaspecten die specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen betreffen. ,,Wij zijn trots op het wederom behalen van dit keurmerk”, zegt Theo Feitsma, klinisch geriater in ziekenhuis Nij Smellinghe. ,,Het keurmerk is een erkenning en stimulans van onze dienstverlening voor deze speciale doelgroep.” In ziekenhuis Nij Smellinghe wordt bijvoorbeeld een goede overdracht tussen het ziekenhuis en thuiszorg verzorgd. De zogenoemde warme overdracht houdt in dat thuiszorg al tijdens de opname betrokken wordt bij de zorg voor de patiënt, zodat de zorg bij thuiskomst hier goed op aansluit. Ook wordt het geriatrisch team betrokken bij alle kwetsbare oudere patiënten, zodat complicaties als een delier zoveel mogelijk voorkomen worden.