Nij Smellinghe gebruikt patiëntvriendelijker manier om borstafwijkingen te vinden

DRACHTEN -  Ziekenhuis Nij Smellinghe gebruikt sinds dit voorjaar een patiëntvriendelijker methode voor het lokaliseren van afwijkingen in de borst.

Als een afwijking in de borst niet te voelen is, bijvoorbeeld doordat deze kleiner is geworden door (chemo)therapie, maar wel verwijderd moet worden, is het nodig om voorafgaand aan de behandeling de afwijking te markeren. Het Drachtster ziekenhuis maakt hierbij gebruik van een jodiummarker, een klein staafje van ongeveer 4 mm. Radio-actief Met behulp van een holle naald wordt de jodiummarker in de borst ingebracht. De marker is licht radioactief, waardoor deze met gevoelige detectieapparatuur te vinden is tijdens de operatie. Het gaat hier om een heel kleine hoeveelheid radioactiviteit. Voorheen werd een draad met weerhaakjes in de afwijking ingebracht. Deze draad werd vervolgens tijdens de operatie door de chirurg gevolgd om de afwijking te vinden. Het werken met jodiummarkers heeft meerdere voordelen ten opzichte van de draden met weerhaakjes. De methode is patiëntvriendelijker, omdat voorafgaand aan de operatie geen draadje meer uit de borst steekt. Dit werd vaak als hinderlijk ervaren. Een ander voordeel is dat de chirurg de afwijking tijdens de operatie gemakkelijker kan bereiken om deze te verwijderen. Minder schade Cosmetisch gezien wordt hierdoor minder schade aan de borst toegebracht. Daarnaast geeft een jodiummarker minder kans op verschuiving dan een draad. De jodiummarker kan ook voor lokalisatie van een lymfklier in de oksel gebruikt worden. Samen met een nieuw chemotherapie protocol maakt dit mogelijk dat er vaker ‘okselsparend’ geopereerd kan worden. Ter voorbereiding op de introductie van de nieuwe methode zijn diverse scholingsmomenten geweest voor behandelaars van ziekenhuis Nij Smellinghe. Hierbij werd geoefend met een surrogaat borst. De ervaringen in de praktijk zijn tot dusver positief. ,,Patiënten geven aan minder hinder te hebben van de markeringsmethode'', aldus José Spin (medisch beeldvorming- en bestralingsdeskundige). ,,Wij zijn trots deze patiëntvriendelijke methode nu ook in Nij Smellinghe te kunnen aanbieden.''