Nieuw Weper eerste Friese boerderij met keurmerk boerderij educatie

OOSTERWOLDE - De familie Van Daatselaar van Boerderij Nieuw Weper in Oosterwolde ontvangt vandaag als eerste Friese boer het landelijke keurmerk boerderij educatie.

Familie Van Daatselaar verzorgt sinds vorig jaar boerderijlessen voor het basisonderwijs. Dit keurmerk toont aan dat zij kwaliteit bieden in een veilige en hygiënische omgeving. Zij krijgen het keurmerk uitgereikt tijdens een netwerklunch boerderij educatie op hun eigen boerderij. Jong leren eten De netwerklunch is georganiseerd in het kader van de Dutch Agrifood Week, die dit jaar wordt gehouden van 9 tot en met 19 oktober. Tijdens deze campagne laten boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en wereldwijd. Familie Van Daatselaar greep deze kans aan om leraren van het basisonderwijs, lokale en provinciale ambtenaren en bestuurders op hun boerderij Nieuw Weper uit te nodigen en kennis te laten maken met het aanbod van boerderij educatie. Ook wordt er een toelichting gegeven op het landelijk programma Jong Leren Eten, waarbij onder andere aandacht is voor boerderij educatie. Melk-clinic Boerderij Nieuw Weper ontvangt al 5 jaar bezoekers om hen te informeren en kennis te laten maken met het boerenleven. Dat kan met een rondleiding, melk-clinic, creatieve workshop en sinds vorig jaar ook via boerderijlessen voor basisscholen. Nieuw Weper is daartoe aangesloten bij De boer op Noord. Vaak wordt een bezoek aan de boerderij gezien als een leuk uitje voor de leerlingen. Maar het is meer! Elke aangesloten boer(in) bij De Boer op Noord krijgt lesmateriaal wat is toegespitst op zijn/haar bedrijf. Daarbij voldoet het lesmateriaal aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Zo biedt een boerderijles dus duidelijk een plus, bijvoorbeeld op het gebied van biologie, aardrijkskunde, algemene ontwikkeling, maar ook op gedrag. Tijdens een boerderijles komen kinderen in contact met dieren en zien zij de gevolgen van hun eigen gedrag. Als ze een dier op een drukke wijze benaderen, zal het dier weglopen. Al met al heeft een boerderijles veel extra’s te bieden. Boerderijlessen zijn mogelijk voor zowel onder- als bovenbouw. Naast de ‘basisles’ over de melkveehouderij is het vanaf volgend voorjaar mogelijk om een weidevogelles te volgen en schapenopdrachten. Keurmerk Nieuw Weper is via De Boer op Noord aangesloten bij het landelijk platform boerderij educatie. In dit platform zijn alle regionale initiatieven van boerderijeducatie aangesloten. Zij wisselen kennis uit en treden op als (gespreks)partner richting andere partijen. In dit landelijk platform zijn ook afspraken gemaakt over het instellen van een keurmerk. De boer(inn)en ontvangen kinderen, dus dat moet allemaal goed voor elkaar zijn. Aangesloten boer(inn)en moeten dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk. De boer(in) moet een cursus ‘Belevend leren’ gevolgd hebben. Hierin wordt kennis bijgebracht over didactiek en veiligheid op het erf. Daarnaast dient de ondernemer in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag, BHV certificaat en moet er een Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn uitgevoerd. De Boer op Noord heeft daar een schone-voeten beleid aan toegevoegd. De bezoekers moeten het bedrijf met hun schoenen aan kunnen bezoeken en weer met schone schoenen kunnen thuis komen. Ook dient er een ontvangstruimte, toilet en gelegenheid voor handen wassen aanwezig te zijn. Betere verbinding Het keurmerk wordt uitgereikt door Trienke Elshof, regiovoorzitter van LTO Noord. Zij zet zich onder andere in voor een betere verbinding tussen boer en burger. Boerderij educatie is één van de manieren om hier vorm aan te geven. Ook eens met de klas een boerderijles volgen? Kijk op www.deboeropnoord.nl www.boerderijeducatienederland.nl. Een ander uitje op de boerderij? Kijk dan op www.nieuwweper.webklik.nl