Gymnastiek Vereniging Tijnje ontvangt 1100 euro

TIJNJE - In de periode van 25 september t/m 3 oktober gingen leden van Gymnastiek Vereniging Tijnje langs de deuren om loten te verkopen. Deze verloting wordt elk jaar georganiseerd.

Door het kopen van loten maakte men kans om prachtige prijzen te winnen. Dit jaar waren er zeventien prijzen te verdelen. Alle prijzen werden gesponsord en de verenging wil alle sponsoren hiervoor heel erg bedanken. Op woensdag 11 oktober vond de uitreiking van de drie hoofdprijzen plaats in de gymzaal te Tijnje.

De opbrengsten van deze loting worden door de vereniging gebruikt om extra activiteiten te organiseren en om ervoor te zorgen dat de contributie zo laag mogelijk kan blijven. Hierdoor blijft de gym- en turnsport voor een ieder toegankelijk.

Naast de opbrengst van de verloting werd de vereniging blij gemaakt door het Coörporatiefonds van de Rabobank. Op 12 oktober kon er op het kantoor van de Rabobank aan de Opslach in Heerenveen een cheque van maar liefst €1100,- in ontvangst worden genomen. Hierdoor kunnen er nieuwe materialen aangeschaft worden voor o.a. het nieuwe lesuur obstacle run.