Voorstelling Bokwert 2018 is vooral satire

BEETSTERZWAAG - De theatervoorstelling Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 is begin oktober in Sneek in première gegaan en is zaterdag 28 oktober te zien in de Buorskip in Beetsterzwaag.

Tekst en foto Rynk Bosma De voorstelling van J&Mteaterwurk loopt doelbewust voor de culturele troepen op die in 2018 uitzwermen over geheel Friesland. Het is een voorstelling die deels teruggrijpt op de zo populaire formule van Bokwerts Belang uit de jaren zeventig en tachtig. Anno nu een gehele voorstelling op te voeren in het letterlijk uit het Fries vertaalde  Nederlands van het Bokwert van toen is echter te veel van het goede, zo weten ook Jan Arendz en Marijke Geertsma. Satire Het acteursechtpaar is zich als geen ander bewust van het gevaar van een ‘oubollig’ programma en juist dat wil de voorstelling niet zijn. Geertsma: ,,It like ús leuk om oait nochris wat te dwaan mei Bokwert. No mei de Kulturele Hoofdstad Ljouwert fan folgend jier like ús it in goed momint.’’ Beide theatermakers benadrukken dan ook het element satire dat als een rode draad door de voorstelling loopt. Ook wisten Arendz en Geertsma zeker dat zij het zelf niet moesten schrijven. Om die reden werd LC-columnist Bonne Stienstra twee jaar geleden benaderd om een humoristische voorstelling te schrijven, met het dringende advies ‘Hâld dy net yn, alles mei’. Stienstra werd ooit door de geestelijke vader van Bokwert, de succesvolle schrijver en LC journalist Rink van der Velde, aangewezen als zijn geestelijke erflater. ,,As ik dea bin, dan bisto de iennige dy’t dit noch dwaan kin’’, zo zei Van der Velde tegen Stienstra. Geestverwant Stienstra geldt als een geestverwant van Arendz en Geertsma als het gaat om de opvattingen over hoe het allemaal gaat en ging rondom de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. Er is veel commentaar op de werkwijze, die veelal van boven af wordt opgelegd. Arendz: ,,In soad fan dat kommintaar komt yn dizze foarstelling wol oan de oarder. Je moatte in bytsje de gek mei jesels en de Fryske kultuer ha. Yn Bokwert komt it fan ûnderen op.’’ Arendz en Geertsma nemen elk drie rollen voor hun rekening en de plaats van handeling is een bestuurstafel. Anneke Hondema uit Sneek zal de derde rol voor haar rekening nemen, die van een ‘fictieve’ gedeputeerde Sietske Poepjes. Hondema: ,,Ik ha har in email stjoerd of sy ek in jas foar de foarstelling hat, doe ha wy in reade jas fan har krigen. Sy hat altiten in reade jas oan, dus sy sponsort har eigen rol.’’ Statue Zoals gezegd, anderhalf uur een voorstelling in het Bokwerts is niet haalbaar en heeft bovendien het gevaar van een ietwat oubollige voorstelling, zo vond ook auteur Stienstra. Dus is er Marja, de Hollandstalige notuliste van de vergadering en zo sijpelt het Bokwerts mondjesmaat, maar hilarisch de voorstelling binnen. Want ook de Engelse taal en het gebruik hiervan wordt royaal op de hak genomen. Bijvoorbeeld op het moment dat er een standbeeld moet komen in Bokwert. Dat project krijgt uiteraard de naam Statue mee om het meer zogenaamd cachet mee te geven. Welbeschouwd is het een viertalige voorstelling in het Fries, Nederlands, Engels en Bokwerts, waarbij ook het oud zeer en onderlinge vetes van het kleine dorp Bokwert niet onbesproken blijven. Voor abstracte kunstopvattingen die grenzen overstijgen is in Bokwert geen plaats. Het voorstel van ‘The Eleven Fountains’ wordt bijvoorbeeld gepareerd door medebestuurslid en hardwerkende Nederlander en keukenverkoper Klaas met de woorden: ,,Wy ha hjir noch wol in lekkende bûtenkraan, spotlight derop en klear is it.’’ De voorstelling van regisseur Bruun Kuijt met Wouter van der Wal als technicus is te zien tot en met zondag 28 januari 2018. Kijk hier voor de volledige speellijst. De voorstelling is in deze regio te zien op: Zaterdag 28 oktober vanaf 20.00 uur in De Buorskip in Beetsterzwaag Zaterdag 13 januari 2018 vanaf 20.30 uur in De Lawei in Drachten Vrijdag 26 januari 2018 vanaf 20.15 uur in De Skâns in Gorredijk