Burgemeester Harry Oosterman legt eed af

OOSTERWOLDE - Burgemeester Harry Oosterman is herbenoemd als burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf.

Oosterman gaat hiermee zijn derde termijn van zes jaar in. Commissaris van de Koning, dhr. drs. A.A.M. Brok, nam hem opnieuw de eed af. De raad heeft in april besloten een positieve aanbeveling te doen voor herbenoeming van de burgemeester aan de Minister van BZK door tussenkomst van de Commissaris van de Koning. ,,Ik voel me thuis in Ooststellingwerf en ik voel me senang in mijn rol als burgemeester,” aldus de in Drachten geboren en getogen Oosterman. Hij benadrukt dat hij door wil blijven werken aan een gemeente die niet boven inwoners en ondernemers staat, maar ernaast. Een partner, facilitator en aanjager met subsidies, zoals het Fonds Ooststellingwerf en het Biobased Uitvoeringsprogramma. Met als de kers op de taart; Het Biosintrum, waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenkomen. Een impuls voor de werkgelegenheid in Ooststellingwerf. ,,Belangrijk blijft voor mij de werkgelegenheid en leefbaarheid van onze gemeente. Nu en in de toekomst. Maar daarnaast is de grootste uitdaging wereldwijd en dus ook in onze gemeente; de duurzaamheid van onze aardbol in de meest brede zin van het woord. Het is nu een kwestie van doen. Daar wil ik mij waar nodig en mogelijk graag voor inzetten.”