Leerlingen presenteren natuurkalender Drents-Friese Wold

OOSTERWOLDE - Leerlingen van het Stellingwerfcollege uit Oosterwolde hebben de afgelopen weken in opdracht van Nationaal Park Drents-Friese Wold als Jongeren Adviseurs gewerkt aan de promotie van dit natuurgebied door het ontwikkelen van een Natuurkalender.

Vrijdagavond presenteerden de jonge adviseurs in het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde hun Natuurkalender aan vertegenwoordigers van Nationaal Park Drents-Friese Wold, deskundigen van Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap, de gemeente Ooststellingwerf en belangstellenden. De Natuurkalender geeft de bezoekers inzicht wanneer, welke en waar de unieke planten en diersoorten goed waar te nemen zijn in het gebied op plekken die voor het publiek toegankelijk zijn. Om te komen tot deze Natuurkalender hebben de leerlingen veldonderzoek gedaan in de verschillende habitat-typen in het Drents-Friese Wold, bijgestaan door deskundigen van de terrein beherende organisaties. Het programma IVN Jongeren Adviesbureau houdt in dat de leerlingen vervolgens in kleinere ‘adviesbureaus’ hun resultaten uitwerken en het presenteren aan de opdrachtgevers die ter plekke inhoudelijke vragen kunnen stellen. Docenten beoordelen vervolgens het inhoudelijke resultaat, de werkwijze en de inzet van de leerlingen want het resultaat telt ook mee voor een cijfer! Resultaten Een aantal van de adviezen is verwerkt in complete websites met informatie over planten en dieren in het Nationaal Park: http://dfw-natuurkalender.webnode.nl www.ontdekdfw-nl.webnode.nl http://natuurkalender.simpsite.nl/ Een andere groep had een echte kalender gemaakt en per seizoen aangeven welke planten en dieren in die periode voor de bezoekers vrij makkelijk te vinden zijn. Alle middelen die de leerlingen in digitale vorm hebben gemaakt, zijn voor recreatieondernemers te downloaden via de website van het Nationaal Park. Oorkonde  Aan het eind van hun presentaties ontvingen de adviesbureaus uit handen van wethouder Sierd de Boer  (Ruimtelijke Ordening, Sport, Kunst en Cultuur en Volksgezondheid) een oorkonde van het (landelijke) programma IVN Jongeren Adviesbureau. Met IVN Jongeren Adviesbureau denken jongeren mee met bedrijven en (overheids)organisaties over duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ze openen de ogen van besluitvormers en stimuleren hiermee vernieuwing in een organisatie. Door jongeren te betrekken bij beleid heeft het meer kans van slagen. Bovendien willen jongeren graag als gelijkwaardige partner meedenken over vraagstukken die hen aangaan. Een win-win situatie!