'Geschiedenis is belangrijk voor de toekomst'

OOSTERWOLDE -  Geschiedenis is belangrijk voor de toekomst, dat zei emeritus hoogleraar sociale geografie dr. Guus Borger op het eerste zeer druk bezochte symposium van de Historische Vereniging Oosterwolde e.o.

Borger sprak vrijdag naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Veldnaemen van Oosterwoolde' (nummer 7 in de reeks van Veldnaemen van Stellingwarf uitgegeven door de Stellingwarver Schrieversronte). In zijn toespraak roemde Borger ook de vernieuwing en verbreding van het wetenschappelijk onderzoek door de auteurs van het boek Dennis Worst en Henk Bloemhoff. Borger vond het van groot belang dat de bevolking in de regio zich bewust is van haar geschiedenis en dat geldt even goed voor haar politici en beleidsmakers. Hij gaf aan dat bij het maken van nieuwe plannen en realiseren van nieuwe projecten de kennis van geschiedenis van je gebied onontbeerlijk is. Hij roemde ook de inzet van zoveel mensen die zich hebben ingezet om het Veldnaemenboek in het jaar van 500 jaar Ooststellingwerf te laten verschijnen. Het eerste exemplaar werd door HVO voorzitter Jan Russchen uitgereikt aan wethouder Henk van de Boer van Ooststellingwerf. Ook hij was in zijn reactie erg onder de indruk van het vele werk en had veel waardering voor het initiatief. Tijdens het symposium waren er lezingen van dr. Henk Bloemhoff (taalkundige) die inging op de plaats en het karakter van het veldnamenboek en het veldnamen onderzoek door de Stellingwarver Schrieversronte, dr. Rudolf Ebeling (oud-docent naamkunde RU Groningen) die inging op het belang van het veldnamenonderzoek in Oosterwolde, emeritus hoogleraar dr. Guus Borger en drs. Dennis Worst, die vertelden over het belang van landschapshistorisch onderzoek in het algemeen en in het bijzonder in en rond Oosterwolde. Worst benadrukte dat de essen van Oosterwolde heel bijzonder en uniek zijn en dat het van het grootste belang is dat deze beschermd blijven voor de toekomst. Ook werd door Jan Russchen uitvoerig aandacht besteed aan alle vrijwilligers die op één of andere wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het boek. Met name Tonie Spijkman, Minke Dijkstra, Lieuwe Tiesinga, Albert Oost en Geert van der Meulen die heel veel werk hebben verricht voor dit bijzondere boek. Verder was er een uitgebreide fototentoonstelling op vrijdag en zaterdag met oude beelden en kaarten van het dorpsgebied van Oosterwolde, die zeer goed is bezocht.