Cultuurfonds Fryslân steunt 27 cultuur- en natuurprojecten

LEEUWARDEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het derde kwartaal van dit jaar aan 27 cultuur- en natuurprojecten in de provincie 56.000 euro toegekend.

Stichting Keunstwurk krijgt een bijdrage van € 12.500 voor de Talentenwerkplaats, onderdeel van het project Never Ending Orchestra. Jongeren van 15 tot en met 25 jaar worden gecoacht op het gebied van componeren, experimenteren met muziekstijlen en songteksten schrijven. De bijdrage komt uit het Dames Tiemersma Fonds, een van de CultuurFondsen op Naam. Het fonds ondersteunt projecten op het gebied van muziek voor jongeren. Verder krijgt de Friese Milieu Federatie een bijdrage van 5.000 euro voor het project Brug, Brêge, Bridge, waarbij amateur- en professionele kunst te zien is onder ongeveer 80 bruggen in de provincie. Bijdragen in de regio zijn toegekend voor Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel; 1.000 concert voor het concert Wetterwille Historische Vereniging Appelscha en omgeving; 2.500 voor een digitale wandelroute Aekinger Zand. Stichting Iepenloftspul Burgum; 1.250 voor de theaterproductie Elts foar himsels Stichting SYB in Beetsterzwaag; 1.500 voor het project Joint Forces Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor; 1.000 voor de viering van het 50-jarig jubileum Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen. Dit was de derde van de vier rondes waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekent. Dit onder voorzitterschap van de nieuwe Commissaris van de Koning A.A.M. Brok.