De Woudklank onderzoekt organisatie gezinsleven

BEETSTERZWAAG -   Het runnen van een gezin en daarnaast ook nog (fulltime) werken, je zou het topsport kunnen noemen. De Woudklank is benieuwd hoe ouders hier toch elke dag in slagen, en hoe zij hun gemiddelde dagen ervaren.

Kinderen naar school brengen en weer ophalen, werken, huishouden doen, familiebezoek, hobby’s; ouders van kinderen tussen de nul en twaalf jaar hebben vaak een bomvolle agenda. Het roept de vraag op hoe ze er elke dag in slagen om alles voor elkaar te krijgen. Daarom voert de Woudklank een onderzoek uit naar de manier waarop ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar hun gezinsleven organiseren, naast werk, eigen hobby’s en overige bezigheden. Op www.ersm.nl/weekbladen staat een korte vragenlijst die ouders kunnen invullen. De antwoorden worden gebruikt voor een artikel, dat binnenkort in deze krant verschijnt. De vragenlijst gaat onder andere in op de rol van beide ouders binnen het gezinsleven, hoe druk of juist rustig ouders de gemiddelde dag beleven, en hoe ze plotselinge problemen oplossen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. De Woudklank voert dit onderzoek uit in samenwerking met marktonderzoeksbureau Enigma Research. Anonimiteit is gegarandeerd, de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het artikel dat binnenkort in deze krant verschijnt. Klik hier om mee te doen aan het onderzoek.