Merke afgeblazen, kermis wel druk en gezellig

GORREDIJK - De Gordykster Merke ging zondag niet door, omdat het te hard waaide.

Emiel de Vlas van het organiserende Marktbeheer nam de beslissing ‘s ochtends met pijn in het hart, vertelt hij. ,,Dit wie de earste kear dat wy in jiermerke ôfsizze moasten en dêr baalden wy ferksriklik fan. It is echt it djiptepunt yn de jierren dat wy dit no dogge.’’ Doorgaan was echter onmogelijk, stelt De Vlas, omdat de wind dwars over de Vaart stond. ,,En dan soenen net allinnich de kreamen stikken waaie kinne, it soe ek hiel gefaarlik wurde foar de besikers. Dat it dan middeis knap waar is, is ekstra soer, mar it wie net mooglik om it eefkes út te stellen.’’ De vroeg gewaarschuwde handelaren hadden alle begrip, behalve de man uit Den Haag die dichtbij Gorredijk in een hotel had overnacht en de koopman die zijn auto vol had met aardbeien. Ondanks het niet doorgaan van de Merke was het zondag toch gezellig druk in het dorp, want de winkels en de kermis waren wel gewoon open.