Open brief aan PB Gorredijk: 'Spreek je uit over De Skâns'

GORREDIJK - Plaatselijk Belang Gorredijk moet zich uitspreken over de Skâns. Dat zegt het Actiecomité Dizze Skâns Moat Bliuwe in de dorpsvertegenwoordigers.

Hieronder volgt de brief aan Plaatselijk Belang Gorredijk: Plaatselijk Belang laat van je horen en beken kleur!!! Het is alweer enige tijd geleden dat het actiecomité Dizze Skâns Moat Bliuwe uitvoerig met u heeft gesproken over de situatie rond de besluitvorming over het voortbestaan en behoud van ons huidige cultureel centrum De Skâns. Daarbij is met name de vraag aan de orde gekomen wat het standpunt van Plaatselijk Belang Gorredijk is in deze kwestie. Wij hebben het als heel bijzonder ervaren, dat u tijdens dit gesprek, bij monde van nota bene een voormalig bestuurslid van Plaatselijk Belang, expliciet kenbaar heeft gemaakt dat u geen standpunt heeft bepaald, ergo wilt innemen. Onlangs heeft het actiecomité Dizzy Skâns Moat Bliuwe naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen een gesprek gehad met wethouder Postma en andere vertegenwoordigers van gemeente Opsterland. Tijdens dit gesprek is terloops ook de rol van Plaatselijk Belang Gorredijk aan de orde gekomen. Geconstateerd mag worden dat de gesprekspartners de rol van Plaatselijk Belang in deze kwestie als uitermate vaag bestempelen…. Het blijft ons in hoge mate verbazen dat het bestuur van Plaatselijk Belang Gorredijk zich in deze kwestie tot op heden op geen enkele wijze profileert, de inwoners betrekt bij haar standpuntbepaling en/of zich uitspreekt over deze aangelegenheid. Het is echter nog niet te laat….. Neem uw verantwoordelijkheid bestuur, laat van u horen en beken kleur! Gelet op de huidige ontwikkelingen en de eminente belangen voor Gorredijk, haar inwoners en de omliggende dorpen, willen wij u dringend verzoeken om op de kortst mogelijke termijn initiatieven te ontplooien om bewoners en andere belanghebbenden te betrekken bij het formuleren en kenbaar maken van uw standpunt in deze aangelegenheid. Het actiecomité Dizze Skâns Moat Bliuwe