Onafhankelijk mediator nodig in conflict Polderhofdkanaal

BEETSTERZWAAG/NIJ - BEETS - Er is een onafhankelijke mediator nodig om het conflict tussen de gemeente Opsterland en Judy Hoomans uit Nij Beets op te lossen.

Dat stellen de fracties van Opsterlanders, VVD, BAS en FNP in een motie, die zij op 13 november in de raadsvergadering willen indienen. Hoomans heeft een conflict met de gemeente over de natuurcompensatie bij de heropening van het Polderhoofdkanaal tussen De Veenhoop en Tijnje. Beide partijen troffen elkaar al bij de rechter. In de raadsvergadering van maandagavond is volgens de vier fracties gebleken dat zowel gemeente als Hoomans open staan voor mediation. OpsterLanders, VVD, BAS en FNP willen dat er een ultieme poging wordt ondernomen om het conflict rond de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal vlot te trekken. De partijen zijn eerder door het college geïnformeerd over de kwestie en daarbij bleek volgens Johan Sieswerda van OpsterLanders dat er geen communicatie meer plaatsvindt tussen de gemeente en bezwaarmaakster. Het conflict gaat over de waterkwaliteit, omdat er sprake is van te voedselrijk water dat via een bypass richting de petgaten gaat, inclusief het perceel van mevrouw Hoomans. Hoomans heeft aangegeven dat dit probleem kan worden opgelost door permanente mestbeperking aan de oostzijde van haar perceel en dat dit kadastraal moet worden vastgelegd. De vier fractie roepen in de motie het college op een ultieme poging te doen het geschil over de natuurcompensatie onvoorwaardelijk op te lossen via een onafhankelijke mediator, bij voorkeur iemand van buiten de provincie.