Opsterland zet in op veel bezoekers tijdens Leeuwarden-Fryslân2018

BEETSTERZWAAG - Leeuwarden- Fryslân2018 is voor Opsterland een uitgelezen kans om nieuwe initiatieven op sociaal-cultureel gebied te ontwikkelen en om extra bezoekers naar de gemeente te trekken.

Er zijn al veel initiatieven in ontwikkeling en samen met mooie arrangementen, reclame en extra financiële middelen wordt LF2018 in Opsterland pas écht een succes. Daarom stelt het college van B&W een producent aan, die de gemeente maar vooral de initiatiefnemers helpt de krachten te bundelen. Verbinden, ondersteunen & enthousiasmeren De producent voor Opsterland is Lieuwe Krol van bureau Connactief. Hij heeft als opdracht initiatiefnemers en ondernemers in de gemeente te enthousiasmeren, te verbinden en te ondersteunen en om gezamenlijk te zorgen voor een aantrekkelijke programmering met veel kwaliteit. Gezamenlijk optrekken is niet alleen aantrekkelijk voor de bezoekers; ook de deelnemende ondernemers of initiatiefnemers kan het voordeel opleveren. Denk aan betere fondsenwerving of bijvoorbeeld kostenbesparingen door gezamenlijke inkoop. Meer bezoekers Met de inzet van een producent zet de gemeente Opsterland in op een grotere naamsbekendheid zowel in als buiten de provincie. De bijdrage reikt verder dan het jaar van de Culturele Hoofdstad; ook na 2018 moet de inzet van Lieuwe Krol een bijdrage leveren aan het culturele en toeristische aanbod binnen de gemeente. LF 2018 in Opsterland Er is al een aantal initiatiefnemers aan de slag; zo is er de Culturele Hoofdstraat, de triënnale van kunsthuis SYB, Haren in de wind en Under de Toer. Al deze projecten dragen bij aan een kwalitatief en aantrekkelijk Opsterlands-programma. Specifieke ondersteuning geeft de producent aan het project Tinco, rondom het leven en de reizen van de oud Sweachster jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt. Dit in het oog springend programmaonderdeel voor LF2018 is -vanwege de historische betekenis- erg belangrijk voor Opsterland. Bovendien zijn de besturen van de Franse gemeente Cannes en Opsterland speciaal voor dit project een samenwerkingsverband aangegaan. Ervaring en netwerk Het college heeft deze opdracht aan Lieuwe Krol gegeven omdat hij de juiste ervaring en expertise en contacten binnen Opsterland heeft om deze opdracht uit te voeren. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de ‘Culturele Hoofdstraat’ in Beetsterzwaag en leverde al eerder een bijdrage aan de inspiratieavonden voor Leeuwarden-Fryslân2018. Bekijk alle initiatieven en informatie over LF2018 in Opsterland