Nieuw lichtplan Ha&Ie voor Drachtster centrum enthousiast ontvangen (Filmpje!)

DRACHTEN - In het Drachtster winkelcentrum moet over twee jaar nieuwe verlichting hangen. Dat zou het mooiste cadeau zijn voor het eeuwfeest van de Ha&Ie in 2019, zegt voorzitter Herman Hofman van de winkeliersvereniging.

Tekst en foto's: Fokke Wester De club lijkt aardig op weg om dat streven tot werkelijkheid te maken, want de ondernemers reageerden enthousiast op het stuk van dertig meter nieuwe verlichting, dat vanavond op de Oudeweg werd gepresenteerd. De nieuwe feestverlichting bestaat uit bollen gemaakt van repen metaal, waarop in totaal 3450 kleine led-lampjes zijn gebonden. De nieuwe verlichting is daarmee 700 keer zo zuinig als de huidige armaturen. Tussen de blauwwitte lichten zijn ook bollen gehangen met een wat warmere tint wit. Oxfordstreet ,,De bollen steane foar de ienheid fan it sintrum, de sirkels steane foar de ferskeidenheid oan ûndernimmers'', legde Hofman uit. De lampen zijn geïnspireerd door de verlichting die in de Londense Oxforstreet hangt en de bollen zijn in de werkplaats van Juwelier Steensma gemaakt door een aantal plaatselijke ondernemers. ,,Wy hienen earst wat kocht, mar dat wie samar stikken. Doe binne wy sels mar oan'e slach gien'', zegt Hofman. De dertig meter die nu klaar is en die tot januari blijft hangen in de Oudeweg tussen Noorderbuurd en De Markt, is het resultaat van vier maandagen arbeid door verschillende winkeliers. Dat zelf 'knutselen' is een plezierige bijvangst, vindt Hofman, omdat het heel goed blijkt te zijn voor de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid. ,,Ik siet op in moarn te wurkjen njonken in oare ûndernimmer, dy't krekt as ik al 27 jier hjir yn it sintrum wurket. Mar wy koenen mekoar eins hielendal net. Dit wie de earste kear dat wy mei mekoar praten en dat is eins wol hiel bysûnder. Dit is dus in projekt dat ek soarget foar moeting en kontakt.'' Honderdjarig bestaan Die samenwerking is symbolisch voor dit hele verlichtingsverhaal, vindt Hofman. Daarom moet nu de rest van het centrum gaan nadenken en overleggen wat ze willen. Het mooiste zou zijn als overal het idee van de Werkgroep Dr8888 Verlicht wordt opgepikt en mensen zelf per straat aan de slag gaan. En dan mag er best op het model worden gevarieerd, zegt Hofman. Hij hoopt dat over twee jaar het hele centrum voorzien zal zijn van de nieuwe verlichting. Dan viert de ondernemersvereniging namelijk haar honderdjarig bestaan. ,,Dat soe dochs fantastysk wêze as wy dit mei mekoar foar elkoar krije soenen.'' Burgemeester Tom van Mourik, die samen met Hofman via een druk op de rode knop de verlichting in werking stelde, noemde het bijzonder dat deze vernieuwing plaatsvindt in de Oudeweg. ,,Toen ik als jongen van twintig door Drachten liep, stonden daar net de nieuwe luifels. Drachten was daarmee vernieuwend en spraakmakend en vanuit het hele land kwamen ze hier naartoe. Drachten liep voorop. En het is best leuk dat we nu bij de laatste overblijfsels staan van dat luifelplan, voor Café Marktzicht.'' Doeners Drachten ziet er nu prachtig uit, vindt Van Mourik, maar dat is niet genoeg. Om mensen te trekken is reuring nodig en ondernemers met plannen en ideeën. ,,De ondernemers die deze pilot zijn gestart zijn doeners, die zich niet tegen lieten houden door bestaande structuren en regeltjes. In korte tijd zijn ideeën en plannen bedacht en waargemaakt. Dit is een voorbeeld van hoe we in de maatschappij van tegenwoordig iets aan kunnen pakken. Niet afwachten, maar aan de gang gaan en anderen de kans geven om mee te praten en hun mening te geven. Daarna worden de knopen doorgehakt. Ik denk dat het een heel mooi jubileum kan worden over twee jaar.'' Kijk hier naar een filmpje van de presentatie