Provincies willen nu afbouwplan gaswinning in het Noorden

DRACHTEN -  De provincies Friesland, Drenthe en Groningen vinden dat er per direct een afbouwplan moet komen voor de gaswinning onder de Noordelijke provincies en de Waddenzee.

Dat blijkt uit de ‘slotverklaring’ van maatschappelijk organisaties die zij donderdag tijdens de Noordelijke Klimaattop in Groningen hebben ondertekend. De oproep is donderdagavond door Milieudefensie en de Waddenvereniging aangeboden aan minister Eric Wiebes. Hij debatteerde toen voor het eerst met de Tweede Kamer in zijn nieuwe rol als minister van Economische Zaken en Klimaat. Brede beweging De verklaring is ook onderschreven door burgemeesters, wethouders en deelnemers aan de top. De handtekeningen laten zien dat de beweging voor een gasloze samenleving steeds breder wordt. Jorien de Lege van Milieudefensie: ,,De eensgezindheid is groot op de Noordelijke Klimaattop. Iedereen wil een einde aan de gasellende en werkt aan een toekomst waarin iedereen veilig en duurzaam kan koken en stoken. Daarvoor is een helder plan voor snelle afbouw van de gaswinning cruciaal.'' Schiermonnikoog Donderdagavond sprak de Tweede Kamer over mogelijke nieuwe gaswinning bij Schiermonnikoog. De burgemeesters van alle Nederlandse waddeneilanden roepen minister Wiebes op om bij beslissingen over het waddengebied en de aangrenzende natuur het behoud van de natuurlijke schoonheid en de ecologische kwaliteit altijd voorop te stellen. Frank Petersen van de Waddenvereniging: ,,We zien telkens dat ergens in het waddengebied een mijnbouwbedrijf plannen maakt om aardgas te winnen. Juist het waddengebied is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het is niet meer van deze tijd nog nieuwe gasvoorraden aan te boren in dit kwetsbare natuurgebied terwijl bewoners, bestuurders en bedrijven zelf zo snel mogelijk over willen stappen op duurzame energiebronnen.” De ‘slotverklaring’ is een initiatief van Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, Laat Fryslân niet Zakken, de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Niet praten maar doen. Dat was de centrale boodschap van de Klimaattop Noord-Nederland die plaatsvond in de Energy Academy in Groningen. Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Fryslân en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Klimaatgezant Marcel Beukeboom zette de zaken tijdens de opening gelijk op scherp: ,,De spirit die hier heerst is uniek: Jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.'' Ondertekeningen Op de top zijn 20 afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek en verkent Rijkswaterstaat samen met lokale overheden en marktpartijen de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn. Klimaatjournalist en poolreizigster Bernice Nooteboom inspireerde het publiek en vertelde hoe zij met eigen ogen heeft gezien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op onze planeet. Patrick en Milan van der Meulen van zonne-energiebedrijf Enie lieten de visie van een nieuwe generatie klimaatpioniers landen: ,,Less is more! Minder regels, meer ruimte voor goede initiatieven.'' ,,Juist in deze regio voelen we de urgentie en dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop'', aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen. Kansen voor waterstof Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe ziet kansen voor groene waterstof: ,,Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners.'' Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân: ,,In het Noorden zetten we met tweehonderd procent in op de energietransitie. Deze Klimaattop is het bewijs dat we in het Noorden niet alleen zeggen te willen reduceren, maar het ook echt doen. Samen zetten we het Noorden op de kaart als dé groene energieregio van ons land.'' Directeur Gertjan Lankhorst kon als Klimaattop-co- producent van de top met zijn nieuw opgerichte organisatie New Energy Coalition inkoppen: ,,Onze organisatie is het antwoord op de uitdaging die het Regeerakkoord aan Noord-Nederland geeft om als koploper te dienen in de energietransitie en als kenniscentrum en knooppunt op dit thema te opereren: deze dag is een voorschot daarop..’ Van Parijs naar Noord-Nederland De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.