Ruim 200 achtstegroepers proeven sfeer op Liudger Waskemeer

WASKEMEER - Een groep van ruim 200 groep 8-leerlingen volgde afgelopen week Open Lessen op CSG Liudger Waskemeer en kon daardoor alvast kennismaken met deze nieuwe vakken en ontdekken hoe het is om naar de middelbare school te gaan.

Nederlands, Leefstijl en TechnaTalent zijn vakken waar leerlingen normaal gesproken pas op de middelbare school mee te maken krijgen. Een spannende dag, met echte lessen en echte leraren die je ‘meneer of mevrouw’ noemt, in plaats van ‘meester of juf’. En daar loop je dan in een groot gebouw waar je de jongste bent in plaats van de oudste. Het is even wennen maar al snel een leuke en leerzame ervaring. Overstap De Open Lessen van CSG Liudger Waskemeer zijn een ideale manier voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs om te ervaren hoe de overstap naar de middelbare school voelt. Ze volgden vier lessen van een half uur en een half uur keuzewerktijd waarin ze zelf een vak mochten kiezen. Aan het eind van de dag hadden de leerlingen zonne-energie opgewekt met een zelfgebouwd zonnepaneel, geleerd hoe coördinaten gelezen moeten worden, kennisgemaakt met verschillende sporten, lessen Frans, biologie, muziek, Engels en beeldende vorming gevolgd en voor het eerst in een grote schoolkantine een broodje gegeten. Het succes van de Open Lessen blijkt uit de ervaring dat leerlingen zich snel thuis voelen, gemakkelijk contacten leggen en zin krijgen in de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school.