Kinderen de Schalmei ervaren hoe het 'zit' in een rolstoel

HAULERWIJK - De leerlingen van De Schalmei mochten vorige week bij (S)Cool on Wheels ervaren hoe lastig het is om te moeten leven in een rolstoel.

Groep 8 van CBS De Schalmei uit Haulerwijk deed vorige week mee aan een clinic (S)Cool on Wheels. Docent Bernard Woudt van Sport Fryslân vertelde in de klas hoe hij in een (sport)rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. Daarna konden de leerlingen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leerden omgaan met de rolstoel in een wedstrijdje basketballen. Wat is een handicap? Ben je anders met een handicap? Leef je een ander leven? Het omgaan met mensen met een handicap roept bij leerlingen in het basisonderwijs regelmatig gevoelens van onwennigheid en onwetendheid op. (S)cool on Wheels maakt leerlingen bekend en vertrouwd met de gehandicaptensport. Door de clinic krijgen kinderen meer begrip voor mensen met een handicap. Het project (S)Cool on Wheels is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic wordt gefinancierd door Fonds Gehandicaptensport en gecoördineerd door Sport Fryslân. Ook de Buurtsportcoaches zijn betrokken bij dit unieke project.