Vrijwilligersvacaturebank zoekt vrijwilligers

GORREDIJK -  De vrijwilligersvacaturebank in Opsterland zoekt nieuwe vrijwilligers die bereid zijn om tijd te steken in het beheer van de vacaturebank.

In Opsterland is een groot aantal organisaties actief op diverse terreinen van de samenleving zoals sport, natuur, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en kerk. Zonder vrijwilligers zouden deze organisaties niet kunnen bestaan. De vrijwilligersvacaturebank helpt organisaties bij het vinden van nieuwe vrijwilligers en helpt vrijwilligers bij het vinden van leuk, passend vrijwilligerswerk. De vacaturebank regelt dus vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. De vrijwilligersvacaturebank wordt gerund door vrijwillige medewerkers, met ondersteuning van Timpaan Welzijn. Elke woensdagmiddag houden deze vrijwilligers spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek aan de Schansburg te Gorredijk. De vrijwilligers zijn tijdens het spreekuur beschikbaar om mensen te begeleiden bij het vinden van leuk en passend vrijwilligerswerk. Ook onderhouden de vrijwilligers contacten met de organisaties en beheren zij de website waarmee vrijwilligers en organisaties aan elkaar worden gekoppeld (www.vrijwilligersopsterland.nl). Wie belangstelling heeft voor dit vrijwilligerswerk kan mailen naar vacaturebankopsterland@timpaanwelzijn.nl of bellen met 06-26379641.