Grafdelver Albert Bijlsma in het zonnetje gezet

ELSLOO -  In ’t Karkehuus bij de Nederlands Hervormde Kerk werd de 76-jarige Albert Bijlsma als grafdelver met een kleine plechtigheid even in het zonnetje gezet.

Na ruim 35 jaar grafdelver op de laatste rustplaats van vele inwoners en oud-inwoners van Elsloo te zijn geweest had hij eerder dit jaar te kennen gegeven met dit ambt te stoppen. Nadat hij in bijzijn van zijn opvolger geheel verrast ’t Karkehuus binnenstapte, waarin vooral veel familie en bestuurders van de begraFenisvereniging, kerkbestuur en vertegenwoordigers uit Makkinga eerder waren samen geschoold, werd hij op gepaste wijze door begraafplaatsbeheerder en kerkrentmeester Helmich Hammer bedankt voor zijn 35 jarige inzet voor de begraafplaats in Elsloo. Dat deed hij ook namens de begraafplaats van Makkinga. Passie Hammer benadrukte in zijn met humor omlijste speech niet alleen het omvangrijke- en belangrijke werk dat Bijlsma als grafdelver in al die jaren had gedaan, maar ook het voortreffelijke gastheerschap dat Bijlsma door de jaren heen in een gezamenlijke aanpak tentoonspreidde. ,,Super en veel gevraagd'', aldus Hammer. ,,Wij zijn jou daar zeer erkentelijk voor.'' Volgens de kerkrentmeester zijn er maar weinig mensen die zich zo lang, zo intensief en met zoveel passie voor het werk hebben ingezet. Hammer hoopte dat Bijlsma bij de urnbijzettingen nog eens beroep op hem mocht doen. De aangeboden spiegel als aandenken aan een periode waar Bijlsma met gepaste trots op terug kan zien en met in het midden ’t Elsetakkien en verder daarin gegraveerd '35 jaar gastheer op het hof van Else. 1982-2017. Bedankt voor jouw inzet' zal ongetwijfeld een prominent plaatsje in huize Bijlsma krijgen. Voor Bijlsma’s vrouw Jannie was er een bloemenmand. Eerste graf Als opvolger van Willem Veensma, die een aantal jaren daarvoor zijn vader en koster Jan Veensma opvolgde, was het eerste door Bijlsma gegraven graf dat van Foppe Wemer op 2 mei 1982. Daarna kwamen er velen achteraan. Eerst in Elsloo en vlot daarna ook Makkinga. Later in zijn 'loopbaan' volgden ook de begraafplaatsen van Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Fochteloo, Wilhelminaoord (openbare en katholieke begraafplaats) en Zorgvlied (katholieke begraafplaats). Hoewel hij door de jaren heen niet precies heeft bijgehouden hoeveel graven hij heeft gedolven, moeten het er krapaan 1800 zijn geweest. ,,Het zijn er per jaar nu minder dan toen ik begon, maar dat komt omdat er ook meer crematies plaatsvinden. Maar voor het bijzetten van de urn op de gedenkplek komt ik veelal ook weer in actie, dus het aantal zal wel ongeveer kloppen'', aldus Bijlsma. ,,Voor hand en spandiensten zal ik mijn opvolger zo goed en zo kwaad als mogelijk bijstaan.'' Emotioneel Bijlsma heeft dit jaar het grafdelven overgedaan aan Gerko Heite uit Oosterstreek. ,,Machtig mooi werk, maar de laatste tijd ging het mij door omstandigheden allemaal niet zo gemakkelijk af. Soms werd het te emotioneel zelfs'', aldus Bijlsma. ,,Dan is het tijd om op tijd te stappen. Daar heb ik het slim moeilijk meegehad en na de bekendmaking kon ik het niet vinden.'' Bij monde van dochter Carla werd door de dochters aan papa Bijlsma grote waardering uitgesproken. Niet alleen over het werk dat Bijlsma op het 'hof', zoals hij steevast de begraafplaats noemt, met grote inzet en passie deed, maar zeker toen het om familieomstandigheden het wat minder ging, wist Bijlsma een en ander in goede banen te leiden. Carla noemde haar Papa een kanjer en dat raakte Bijlsma zeer. Hij ontving van de dochters een boek over zijn club Heerenveen.