Buurtsportcoaches blijven inwoners in beweging houden

Drachten - Gemeente Opsterland verlengt contract met Sport Fryslân

Gemeente Opsterland en Sport Fryslân ondertekenen verlenging “Sport in Opsterland” Datum: donderdag 30 november 2017 Tijdstip: 13.30 uur Locatie: Sportzaal van Revalidatie Friesland, ingang zijkant van het Revalidatiecentrum, Lyndenlaan 7 in Beetsterzwaag BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland is alweer een aantal jaren geleden gestart met het project 'Sport in Opsterland.' Met als belangrijkste doel om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. De buurtsportcoaches van Sport Fryslân hebben als taak dit doel te realiseren door enerzijds verbindingen te leggen met aanwezige organisaties en instanties in sectoren als sport, onderwijs, bedrijfsleven, welzijn en zorg en anderzijds door zelf sport- en beweegactiviteiten te organiseren en te coördineren. Verlenging samenwerking met Sport Fryslân Samen met de deelnemende partners, bestaande uit Comprix, Timpaan Welzijn, Burgemeester Harmsmaschool en VCSO is besloten het succesvolle project met vier jaar te verlengen. Maar ook het aantal uren van de buurtsportcoaches uit te breiden. Sport en bewegen maakt van Opsterland een vitale samenleving Sporten en bewegen draagt bij aan de gezondheid, leefbaarheid, integratie en participatie van inwoners in de gemeente Opsterland. De gemeente erkent het belang van sport en bewegen voor haar inwoners en streeft ernaar alle inwoners in staat te stellen volwaardig aan de samenleving deel te laten nemen. De buurtsportcoaches helpen daarbij door gebruik te maken van onder andere lokale sport- en beweegaanbieders waardoor inwoners kunnen sporten in de directe woonomgeving. De visie van de gemeente is dat sport en bewegen van Opsterland een vitale samenleving maakt. Wethouder Anko Postma: “Sport en beweging moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor inwoners met een laag inkomen, een beperking of een chronische aandoening. Door de diversiteit in aanbod ontstaan er mooie verbindingen tussen sport, het sociaal domein en cultuur”.