Noordelijk Tennistoernooi viert eeuwfeest bij DLTC in Drachten

DRACHTEN - In de hal van de Drachtster Lawn Tennis Club (DLTC) aan De Folgeren wordt op zaterdag 9 december van half tien tot half zes de jubileumeditie gehouden van het jaarlijkse Noordelijke tennistoernooi.

Het toernooi kent als deelnemers de vertegenwoordigende teams van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Friesland. Deze provincies vormden in het verleden de regio Noordoost van de KNLTB, maar ook na het verdwijnen van de regiostructuur, is deze unieke traditie voortgezet. Elders in Nederland wort een dergelijk toernooi niet gespeeld. Oorlogstijd Het Friese team heeft in de loop der jaren de titel 34 maal behaald, voor het laatst in 2014. Het toernooi steunt op een traditie, want het bestaat dit jaar 100 jaar. Het is, weliswaar om onduidelijke redenen, niet elk jaar gespeeld (15 maal), maar het is opvallend dat het in oorlogstijd (1917) is ontstaan, terwijl er ook in 1941 en 1943 is gespeeld om de titel, ook wel mastertitel voor teams genoemd. Een team bestaat uit acht spelers/speelsters die uitkomen in de spelsoorten damesenkel, herenenkel, damesdubbel, herendubbel en gemengd. Een speler mag maar in één spelsoort uitkomen. In elke spelsoort wordt door de provincies een halve competitie gespeeld, waardoor iedere speler tijdens de toernooidag drie partijen van twee sets speelt. De maximale speelsterkte voor het toernooi is gesteld op categorie 3, omdat de topspelers in categorie 1 en 2 vaak niet beschikbaar zijn en vanwege het feit dat het aantal topspelers per provincie nogal verschilt. Door de maximale speelsterkte te stellen op categorie 3, zijn de krachtsverhoudingen beter in  evenwicht. Jeugdige talenten Vaak krijgen op dit toernooi jeugdige talenten, die zich op dit niveau aandienen, de gelegenheid zich te tonen. Het toernooi wordt beurtelings door de provincies georganiseerd. Voor deze jubileumuitgave is Friesland aan de beurt. De organisatie is in handen van een jubileumcommissie van de samenwerkende districten Groningen/Drenthe, Overijssel en Friesland van de KNLTB.