Oldeberkoop presenteert nieuwe dorpsvisie

OLDEBERKOOP - Oldeberkoop wil nieuwbouwplan in ontwikkeling brengen, gaat voor de Parkbossen-Kunstroute en introduceert Youngsters.

Plaatselijk Belang heeft aan de hand van een poster de nieuwe dorpsvisie met als titel Verbinden, Samenwerken, Versterken voor 2017-2022 gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Sierd de Boer. In 2016 heeft Plaatselijk Belang inwoners, ondernemers, verenigingen en jongeren mee laten denken over de toekomst van Oldeberkoop in zogenaamde Dorpsarena’s. De uitkomsten zijn neergelegd in de dorpsvisie. Inwoners geloven dat er nog meer mogelijk is in Oldeberkoop! Ze zien onder andere kansen en mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, en wonen. Plaatselijk Belang wil met de visie verbinden, samenwerking op gang brengen en Oldeberkoop nog verder versterken met als doel de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. Daarom zijn in de visie acties en ideeën benoemd aan de hand van zes thema’s: Recreatie & Toerisme, Kunst & Cultuur, Zorg/Ouderen, Ondernemen, Leefbaarheid/Dorpsleven/Jongeren en Bouwen & Ontwikkelen. In de poster is deze totale visie beeldend weergegeven. Nieuwbouw Hooge 2 Oldeberkoop gelooft niet in krimp en wil groeien. Mensen willen graag in Oldeberkoop wonen. De vraag naar woningen is groot, maar het aanbod is gering. Ook wil het dorp de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil houden. Hiervoor is wel actie nodig. Om adequaat in te spelen op de huidige vraag naar nieuwe woningen, dient het Hooge 2 (bouwterrein aan de oostkant van het dorp) zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling te worden gebracht. Hierover vinden gesprekken plaats met de gemeente. Er wordt gedacht aan woningbouw in de vrije sector, 2 onder 1 kap- en huurwoningen. Parkbossen-Kunstroute Plaatselijk Belang heeft samen met de Stichting Open Stal het plan opgevat om een Parkbossen-Kunstroute te ontwikkelen. Dit is een permanente kunstroute door de bossen van Oldeberkoop, bedoeld om recreatie en toerisme een ‘boost’ te geven en het cultuurseizoen te verlengen. De bossen worden weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het zijn allemaal bossen die zijn ontworpen door de architect Roodbaard. De werkzaamheden door vrijwilligers zijn al in volle gang. Youngsters Oldeberkoop wil een actief verenigingsleven houden. Nieuwe aanwas voor besturen wordt verkregen uit een talentenbank net als bij de Blughut met daarin jonge Berkopers die op termijn willen besturen. Plaatselijk Belang heeft daarom een jong schaduw-bestuur in het leven geroepen: de Youngsters (werktitel). Zij vertegenwoordigen de jongere Oldeberkopers en geven adviezen aan het bestuur van Plaatselijk Belang en komen met nieuwe ideeën voor het dorp.