Tuindersvereniging Út ein heeft weer volkstuinen beschikbaar

BEETSTERZWAAG -  Aan de Helomareed in Beetsterzwaag ligt het prachtige volkstuinencomplex van volkstuindersvereniging Út ein. Er zijn weer tuinen vrij.

De circa zeventig tuinen van 100 vierkante meter worden bewerkt door enthousiaste tuinders die in leeftijd variëren van twintig tot tachtig jaar. In de berging op het complex is het noodzakelijke gereedschap aanwezig en medetuinders geven graag tips en adviezen. Deze herfst zijn er een paar tuinen vrijgekomen. Wie belangstelling heeft kan op de website kijken: www.volkstuinbeetserzwaag.nl of contact opnemen met Jochem Knol, 06-53795014.