Lezing landschapsecoloog Jasper van Belle in museum It Damshûs

NIJ BEETS - Jasper van Belle geeft donderdag 7 december bij museum It Damshûs een lezing met als titel ‘De toekomst veenweidegebied is de natte landbouw’.

Van Belle is landschapsecoloog en is als docentonderzoeker verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

De lezing begint om 19.30 uur. Er geldt entree. Die is inclusief koffie of thee. Museum It Damshûs zit aan de Domela Nieuwenhuisweg 59B in Nij Beets.