Opknapbeurt kerk Elsloo afgesloten met terugplaatsen torenhaan

ELSLOO - Alsof hij nooit weg is geweest, zo staat de vergulde weerhaan weer te pronken op de vernieuwde torenspits van de Nederlands Hervormde Kerk in Elsloo.

Met het terugplaatsen van de haan is de kerk weer compleet. Hij werd donderdagmiddag als afronding van een grondige restauratie- en opknapbeurt van klokkenstoel en kerkgebouw door kerkrentmeester Helmich Hammer op het hoogste punt van Elsloo teruggezet. Daarvoor klom Hammer in een veiligheidsbakje van een hiervoor speciaal aangerukte kraan. Pijnappel De kerk moest het enkele maanden zonder stellen, want de haan had net als de torenhelm, de pijnappel en de spits een acute opknapbeurt nodig. Met het opnieuw plaatsen van deze blinkende- en vergulde torenhaan zijn de deze zomer uitgevoerde grondige restauratiewerkzaamheden aan de kerk en klokkenstoel in feite afgerond. Na de bouwvakvakantie werd begonnen met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de Hervormde Kerk en de naast de kerk staande Klokkenstoel van Elsloo. Alle twee worden al jaren als rijksmonument aangemerkt. Voor de gehele restauratieklus was 28.000 euro beschikbaar, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nationaal Restauratiefonds. Omdat bij een nadere inspectie tijdens het weghalen van de spits, granaatappel en weerhaan bleek dat de op de achtzijdige toren zittende torenhelm dusdanig verrot was dat die accuut moest worden vervangen, is die klus nu eerst is uitgevoerd. De kerkvloer en de ijzerenbalk boven de preekstoel worden in een later stadium onder handen genomen. Het beschikbare geld, waarvan de helft tot 2019 in zes termijnen terug ontvangen wordt, is nu opgesoupeerd. Opzichter Het restauratieproject werd begeleid door Jan Piet de Jager van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Hij bewaakte als opzichter de kwaliteit, de voortgang en de financiën en had daarvoor nauw contact met kerkrentmeester Hammer en de deskundige uitvoerende partijen. Onder andere werden bij drie poten van de klokkenstoel het onderste deel vervangen en de dubbele klokkenstoel in zijn geheel geschilderd. Voorts kregen het toegangshek naar de begraafplaats en het hekwerk voor de kerk een verfbeurt. Ook het houtwerk en kozijnen van ‘t Karkehuus, dat aan de kerk vastzit, werden van een nieuwe verflaag voorzien. Daarnaast werd het nodige voegwerk aan de buitengevels gedaan, roosters gecoat en werd de rollaag op oostelijke gevellijn met negblokken hersteld en nieuw lood over de leien van de gevel en onder de hoeken de met leien bekleedde toren aangebracht. Ook werden de granaatappel, torenhaan en spits onderhanden genomen. Koffie en gebak Een paar kleinigheden moeten nog onder handen worden genomen, maar roosters en bijbehorend herstel- en voegwerk zullen de komende week uitgevoerd worden. Maar het proces-verbaal van oplevering kon al wel worden getekend. Na afloop werd er door het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde kerk in Elsloo op koffie en gebak getrakteerd. Daarbij aanwezig waren tal van ondernemers die in twee maanden tijd tal van klussen hadden geklaard. Namens het kerkbestuur bedankte kerkrentmeester Helmich Hammer de projectleider en de uitvoerende bedrijven voor het werk die zij op een geweldige manier hadden verricht. ,,Jullie mogen er trots op zijn dat jullie de klokkenstoel, kerk en toren weer zo fraai hebben neer gezet hebben. Het is perfect gelukt. Met plezier kunnen we terug kijken hoe deze klus in gezamenlijkheid is aangepakt'', aldus Hammer. Het plaatsen was volgens de kerkrentmeester, die namens de kerk het restauratieproject begeleidde, toch wel een bijzonder moment voor hem. ,,Een unieke klus! Ik zal als het goed is dit niet weer meemaken'', zei hij bij het uitstappen het veiligheidsbakje dat hem naar boven had gebracht.