Sietse Derks niet meer welkom in VVD-factie Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE - De VVD-fractie in de Raad van Ooststellingwerf heeft besloten dat er voor Sietse Derks geen plaats in de fractie is, als hij besluit de vacant komende raadszetel van Rineke Valk in te nemen.

De VVD-fractie acht een constructieve samenwerking met Derks niet mogelijk. Dat melden de coalitiepartijen OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD, die in een gezamenlijke verklaring laten weten dat ze met deze coalitie de volledige raadsperiode vol willen maken. ,,Er is veel bereikt op diverse terreinen, zoals: stabiele financiën, het dossier duurzaamheid heeft een krachtige impuls gekregen en in het sociaal domein is grote voortgang naar maatwerk geboekt. Maar ook zijn de bestemmingsplannen volop geactualiseerd'', aldus de coalitiepartijen. Zij gaan dan ook door met het afronden van het coalitieakkoord 2014-2018. Derks, oud-wethouder in Ooststellingwerf, kwam volgens de Kieswet in aanmerking voor de VVD-zetel na het vertrek van Rineke Valk. De fractie telt op dit moment twee zetels. Volgens het overgebleven raadslid en huidig fractievoorzitter Grytsje van der Sluis hadden de coalitiepartijen moeite met de terugkeer van Derks, die als eigengereid wordt omschreven. ,,Hy toant in protte inisjatyf en dat is op himsels net ferkeard, mar by oaren joech dat faak ergernis. Ek as wethâlder wie it mei him al yngewikkeld. Dêrom hienen de koalysjepartners problemen mei him. De ôfspraak wie dat wy der noch oer prate soenen, mar ûndertusken hat Derks op eigen houtsje in persberjocht rûnstjoerd om oan te kundigen dat er werom komt yn de ried. Dat wie sa net ôfpraat en it lit fuort sjen hoe't hy te wurk giet.'' De VVD hoopt dat Derks afziet van de zetel waar hij recht op heeft, maar Van der Sluis vreest dat hij dat niet zal doen. In dat geval moet Derks vanaf zijn installatie in de raadsvergadering van 19 december als eenmansfractie optreden. ,,By de VVD is er net mear wolkom'', zegt Van der Sluis stellig. Met het verlies van de VVD-zetel verliest het college formeel haar meerderheid in de gemeenteraad, maar Van der Sluis verwacht dat dat geen probleem hoeft te zijn. ,,Derks neamt himsels noch VVD'er en is mei ferantwurdlik foar it belied, dus ik nim oan dat er dêr wol achter stean kin.'' Zie ook: Derks volgt Valk op als raadslid voor VVD Ooststellingwerf