Lofstem en Kerkkoor Havelte begeleiden volkskerstzang Oosterwolde

OOSTERWOLDE - De gratis volkskerstzang in Het Anker in Oosterwolde is ditmaal op zondag 17 december en begint om 19.30 uur.

Te gast zijn dan Lofstem uit Oosterwolde en het Kerkkoor uit Havelte. Zij zingen gezamenlijk kerstliederen zingen. Er kan worden meegezongen.

Dirigent Johan Rodenhuis , pianist Ruth Pos en organist Janny Oostingh zorgen voor de muzikale begeleiding.

Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.