Weening lijsttrekker CU, Jonkman weer wethouderskandidaat

BEETSTERZWAAG - Gerrit Weening is volgens jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de lijsttrekker voor de ChristenUnie in Opsterland.

De ChristenUnie Opsterland heeft donderdagavond tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Op deze avond zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Bijna alle personen van deze lijst waren aanwezig en van iedereen is een korte presentatie gemaakt; van de eerste vier kandidaten tevens een videofilm. Deze informatie zal binnenkort te zien zijn op de website https://opsterland.christenunie.nl. Gerrit Weening (66) is opnieuw tot lijsttrekker gekozen. Weening zit al vanaf 2002 onafgebroken namens de ChristenUnie in de gemeenteraad. Nummer 2 op de lijst is wethouder Rob Jonkman (57). Jonkman is na de verkiezingen opnieuw beschikbaar voor deze functie. De nummer 3 op de lijst is Oebele van der Veen (44). Van der Veen is sinds 2014 raadslid en in het dagelijks leven accountmanager. De nummer 4 op de lijst is Willem Jongsma (Dzn) (57). Jongsma is bestuursdirecteur VCSO en ook directeur van CBS de Arke in Nij Beets. Alle kandidaten brengen volgens de partij hun eigen kwaliteiten mee, vaak zijn ze maatschappelijk en/of kerkelijk actief. Op de lijst staan nog 16 kandidaten; in totaal 20, 14 mannen en 6 vrouwen uit 7 verschillende Opsterlandse dorpen. 'Geloof in de Politiek' wordt de slogan voor de verkiezingen van 21 maart 2018, de aanwezige leden hebben deze slogan en de speerpunten voor de verkiezingscampagne vastgesteld. De volledige kandidatenlijst, de slogan en de speerpunten zijn binnenkort ook terug te vinden op bovengenoemde website.