Roel vogelzang leidt opnieuw PvdA Opsterland

BEETSTERZWAAG - Roel Vogelzang is volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijstrekker voor de Partij van de Arbeid in Opsterland.

Het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA Opsterland is klaar en wordt ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering, die op 20 december plaatsvindt. Het programma is geschreven vanuit sociaal-democratische waarden en is een kompas voor politiek handelen. Het laat ruimte om steeds in gesprek met inwoners van Opsterland tot de beste besluiten te komen. Geen wensenlijst, maar een lokaal manifest dat de basis is om samen met andere politieke partijen Opsterland goed te besturen. Rode draad in het programma is 'doarpen oan set'. Uitgangspunt bij het verder vormgeven van gemeentelijk beleid is: vertrouwen in burgers. De PvdA gaat uit van de 'krêft fan de mienskip' en faciliteert die kracht. Kandidaten Roel Vogelzang uit Beetsterzwaag voert de concept-lijst aan. Hij is nu ook fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Als tweede op de lijst staat Libbe de Vries uit Frieschepalen. Hij is nu ook raadslid. Op nummer 3 staat een nieuwe kandidaat Ernst Jan Roos uit Nijbeets. Op nummer 4 staat Joke Brouwer uit Bakkeveen. Zij heeft eerder in de gemeenteraad gezeten. De vijfde plaats is voor Jan Harmsma uit Beetsterzwaag, die nu ook in de gemeenteraad zit. De plaatsen 6 en 7 worden ingenomen door Dominic Ogugua uit Luxwoude en Linda de Beer uit Terwispel.