Stakingsopvang voor schoolkinderen in de Lawei

DRACHTEN - De Lawei bood vandaag kinderopvang voor ouders die door de staking van het basisonderwijs in de problemen kwamen.

Vanochtend draaide voor de jongsten de film Dikkertje Dap en speelde Het Houten Huis de voorstelling Hoe Licht Kan Een Wolk Zijn. Vanmiddag keken de oudere kinderen naar de film De Griezelbus. Daarnaast waren er knutselbanken en werden broodjes knakworst geserveerd. Broodjes over De belangstelling viel tegen, er bleven veel broodjes over. Naast leerlingen van de scholen in wijk De Drait kwamen er ook kinderen uit Beetsterzwaag, De Wilp en Sint Annaparochie naar de Drachtster schouwburg. Die laatste, Silke Flootman, bracht de stakingsdag door bij beppe Alie de Jong in Drachten. Froukje Beuving uit Beetsterzwaag nam haar vier gastouderkinderen mee naar de film en Mechiel Kwant uit De Wilp maakte er met zijn vader een leuk cultureel dagje van. Hij besloot na de voorstelling ook de enge film nog maar te zien, ook al lag die thuis ook al op dvd. Devin (6) had vandaag vrij van De Voorde en was er met zijn beppe Mieke Kooijker uit Ureterp. Zij vertrokken na het broodje worst weer naar huis. ,,Ik hie ek gewoan op him passe kinnen, mar ik moast him dochs út Drachten helje en doe stelde myn dochter foar om mei him nei de Lawei te gean. En it wie leuk, jamer dat der net safolle minsken op ôf kamen'', zegt Mieke Kooijker. Foto Fokke Wester