Sietse Derks toch terug in de raad, maar als eenmanspartij

OOSTERWOLDE - Sietse Derks keert toch terug in de raad van Ooststellingwerf. Niet voor de VVD, waarvoor hij op de lijst stond, maar als Liberaal Ooststellingwerf.

In de raadsvergadering van 19 december neemt Sietse Derks (53) de raadszetel over van Rineke Valk. Zij trad onlangs terug als raadslid voor de VVD. Derks, vader van drie kinderen en in het dagelijks leven ondernemer, zal zijn raadswerk doen als éénmansfractie onder de naam Liberaal Ooststellingwerf. Hij stelt in een persbericht constructief oppositie te willen voeren en daar waar het kan mee te werken aan een gezond, modern, duurzaam en vooral liberaal Ooststellingwerf. Geweigerd Derks, die eerder wethouder was van Ooststellingwerf, werd begin deze maand door de coalitiepartijen geweigerd als nieuw raadslid voor de VVD. De VVD-fractie achtte een constructieve samenwerking met hem niet mogelijk, aldus de coalitiepartijen OoststellingwerfsBelang, CDA en VVD in een gezamenlijke verklaring. ,,By de VVD is Derks net mear wolkom'', stelde raadslid Grytsje van der Sluis. Derks wil nu niet ingaan op de woorden van de coalitiepartijen en Van der Sluis, die hem eigengereid gedrag verweten. ,,Nei myn ynstallaasje wol ik myn kant fan it ferhaal wol fertelle, mar ik wol der no net op yngean'', zegt Derks. Hij vindt dat hij als eerstvolgende op de lijst van de VVD recht heeft op de vacante raadszetel. ,,Ik bin keazen en sjoch it ek as in foarrjocht dat ik yn de ried sitte mei.'' Derde lokale partij Dat hij nu als derde lokale partij in de raad van Ooststellingwerf komt is omwille van de coalitie, stelt Derks. Met de komst van Liberaal Ooststellingwerf krijgen de liberale kernwaarden volgens hem een extra stem in de raad. Derks ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van de nieuwe politiek en het nieuwe besturen dat met zijn terugkeer in de raad opnieuw vorm en inhoud krijgt. ,,Als volksvertegenwoordiger zit je er voor de mensen die op jou hebben gestemd. Ze hebben recht op duidelijkheid en transparantie als het gaat om beslissingen die voor en namens hen worden genomen'', schrijft hij in een persverklaring. De benoeming in de raad is in principe voor drie maanden, tot de eerstvolgende raadsverkiezingen. Derks weet nog niet of hij daaraan ook zal meedoen met zijn nieuwe partij. ,,Mar as it my befalt, dan soe it bêst kinne.''