Nieuwe peutergroep Terwispel bij ‘t Ambyld in

TERWISPEL - ,,Wy geane no ek nei de grutte skoalle’’, zeiden de peuters van Terwispel maandag.

En zo is het ook, want Peuteropvang Esther huurt sinds deze week een leegstaand lokaal van obs ‘t Ambyld. Daarmee duikt Esther Russchen in het gat dat in Opsterland ontstond na het stopzetten van Kinderopvang Opsterland BV. Russchen werd benaderd door de plaatselijke oudercommissie en heeft nu na Bakkeveen, Wijnjewoude en Tijnje haar vierde peuteropvang geopend. De peuters kwamen maandag wandelend van de oude locatie in het dorpshuis naar de nieuwe in de school. Daar werden ze verwelkomd door alle kinderen van ‘t Ambyld, die zelfs een ereboog hadden gemaakt. Leidster Grytsje Nijhof onthulde daarna samen met de kinderen de nieuwe naam ‘t Krielhûske. ,,It hat in mearwaarde foar de skoalle,foar de bern en ek foar de âlders, elkenien is hjir bliid mei’’, zegt Russchen.