Stijljaar brengt Museum Dr8888 bijna verdubbeling bezoekersaantal

DRACHTEN - De Marketingcampagne Mondriaan to Dutch Design 2017 is zeer succesvol geweest voor Museum Dr8888. Het aantal bezoekers verdubbelde bijna en in Drachten zelf werd 3 miljoen euro besteed.

Dat blijkt uit de officiele cijfers van de marketingcampagne Mondriaan to Dutch Design die vandaag door het NBTC (Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen) bekend zijn gemaakt. Hieruit blijkt dat de campagne niet alleen voor steden als Utrecht en Den Haag een groot succes is, maar ook voor (Museum) Drachten. ,,Onder andere steden en regio’s zoals Amersfoort, Drachten, Gelderland en Brabant kunnen meeprofiteren van internationale bezoekers. We kunnen dus stellen dat spreiding van internationale bezoekers werkt,” aldus Conrad van Tiggelen, directeur marketing NBTC. Bestedingspatroon De marketingcampagne Mondriaan to Dutch Design heeft in totaal 600.000 internationale en nationale bezoekers naar Nederland gebracht. Van de 110 miljoen euro die in totaal is gespendeerd door de bezoekers, is 3 miljoen euro in Drachten uitgegeven. Met een veel kleiner budget dan de andere partners, heeft Drachten toch veel weten te bereiken. Het merendeel van de internationale bezoekers is in het westen van Nederland blijven hangen, in grote steden als Den Haag en Utrecht. Dit is ook terug te zien in het bestedingspatroon. Het zijn met name de nationale bezoekers die naar Drachten zijn gekomen. Wel hebben Drachten en de twee andere noordelijke partners Leeuwarden (Keramiekmuseum Princessehof) en Drenthe (Voormalige Rijksluchtvaartschool Eelde) in verhouding veel aandacht gekregen van de internationale pers. Het aantal artikelen en andere media uitingen worden nu nog verzameld, op 18 december 2017 worden die cijfers gepresenteerd. Verdubbeling Gedurende het themajaar zijn er bijna 35.000 bezoekers naar de locaties van Museum Dr8888 gekomen. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers in vergelijking met voorgaande jaren. Een groot deel van de bezoekers komt uit Nederland, zowel uit de noordelijke provincies (46,7 procent) als buiten de regio (40 procent). De overige – internationale - bezoekers (13,3 procent) kwamen uit onder andere Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Spanje Italië, Verenigde Staten, Japan en Rusland. Van de 27.000 bezoekers die speciaal naar aanleiding van MTDD kwam 4 procent uit het buitenland. Het NBTC gaat samen met een aantal partners de metrolijn verduurzamen. Dit in samenwerking met grote musea in het westen zoals het Gemeentemuseum Den Haag en het Centraal Museum in Utrecht. Ook Museum Dr8888 is een van de partners. De metrolijn zal zich meer richten op De Stijl. Naast Museum Dr8888 deden ook Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden en de voormalig Rijksluchtvaartschool (RLS) in Eelde mee als vertegenwoordigers van Noord-Nederland aan het themajaar Mondriaan to Dutch Design. Marketingpartners gedurende het themajaar waren Merk Fryslân, Gemeente Smallingerland, Gemeente Leeuwarden, Culturele Hoofdstad, Provinsje Fryslân en Provincie Drenthe. Het NBTC heeft wat de regio Noord-Nederland betreft de regionale cijfers van Drachten doorberekend. Dit omdat alleen Museum Dr8888 de mogelijkheid had voor veldonderzoek. Voor Leeuwarden en Drenthe is wel de gegenereerde mediawaarde bekend. Dit wordt volgende week maandag gepresenteerd in Centraal Museum Utrecht.