Glazenhuis in Oosterwolde gaat dit jaar niet door

OOSTERWOLDE - Het Glazen Huis in Oosterwolde krijgt dit jaar geen vervolg. Het evenement dat drie jaar achtereen op de kop van de Stationstraat en het Trambaanplein werd gehouden was bedoeld om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Serious Request.

Vanuit de organiserende omroep Odrie is het niet gelukt om een stevige basis en draagvlak te leggen om het evenement opnieuw met een intensieve voorbereiding te organiseren. Ook is het moeilijk om de organisatorische financiën rond te krijgen. De vier belangrijkste punten: vrijwilligers, budget, geschikte locatie en een glazenhuis lopen allemaal dusdanige problemen op dat het niet gelukt is, ook niet op kleinere schaal, het evenement op locatie in de benen te krijgen. De lokale omroep Odrie zette zich van de afgelopen vier jaar in voor de inzamelingsactie Serious Request. Eén keer vond de actie plaats in de Steegdenhal in Appelscha en drie keer werd het evenement op de kop van de Stationstraat en Trambaanplein georganiseerd. Alle keren betrof het 48-uurs non-stop live radiouitzending,met favoriete verzoekplaatjes, tal van randactiviteiten en optredens op een professioneel podium, die de omroep op poten zette voor het goede doel van de 3 FM-actie. Ieder jaar kon er rond de tweeduizend gulden aan de landelijke actie worden over gemaakt. Dit ging vooral, naast de vrijwillige inzet, ook in samenwerking met tal van sponsors en andere bedrijven en instanties die hun materialen beschikbaar stelden en nog spullen in natura of geld ter beschikking stelden.