Kerstdiensten tijdens Kerst en Oud en Nieuw in Frieslands End

ELSLOO - De Protestantse Streekgemeente Frieslands End (Makkinga-Elsloo- Boijl) schenkt ook dit jaar weer aandacht aan de Kerstviering.

Op zondag 24 december vervalt de ochtenddienst omdat er ’s avonds in alle drie betrokken dorpen een bijzondere viering plaatsvindt. In de kerk van Boyl begint om 19.00 uur een dienst met voorganger Liane Russchen. De voorbereidingen voor de komische musical Piekobello zijn in volle gang. Zeventien kinderen voeren de musical onder leiding van Mirjam Cornelisse op. In Makkinga is er op zondag 24 december om 19.00 uur een kerstavonddienst waaraan medewerking wordt verleend door de muziekvereniging Crescendo en het zangkoor De Vriendschap. Voorganger is da. L.P.Cnossen. Dezelfde zondagavond is er om 19.30 uur is ook een kerstavonddienst in de kerk van Elsloo. In die dienst is mevrouw S.A.Grit voorganger en verleent de heer F.J.van der Woude op orgel zijn medewereking. Daarnaast verleent ook het blazersensemble van muziekvereniging Concordia uit Elsloo weer haar medewerking voor, tijdens en na de dienst in de eigen dorpskerk. Op maandag 25 december, eerste Kerstdag is er vanaf 10.00 uur kerstdienst in de kerk van Makkinga. Voorganger is ds. T. Huttenga. Het thema van de dienst is 'Een kind in ons geboren'. Op zondag 31 december zijn er twee avonddiensten. Om 19.30 uur zijn er in de kerken van Boyl en Elsloo de oudejaarsdiensten, waarin de overledenen worden herdacht. In de dienst in Elsloo zullen ook de namen van de overledenen uit Makkinga genoemd zullen worden. In Boyl gaat Liane Russchen voor, terwijl in Elsloo da. L.P. Cnossen voorgaat.