Kerstdiensten van de Raad van Kerken Gorredijk

GORREDIJK - De Raad van Kerken Gorredijk geeft een overzicht van de kerkdiensten in de regio.

De Raad van Kerken beslaat een regio die reikt van Mildam tot Hemrik. Er zijn het afgelopen jaar nogal wat veranderingen bij de leden geweest. Er zijn kerken (meer) samen gaan werken en er zijn predikantenwisselingen geweest. Dit geeft nieuwe energie. Volgend jaar bestaat in maart de Raad van Kerken Gorredijk en Omstreken 30 jaar en daar wordt aandacht aan besteed door onder andere een muzikale middag en een optocht voor kinderen. Zie ook de site: Raadvankerkengorredijk.nl Langezwaag Op 24 (20.30-22.00 uur) en 25 december (14.00- 15.30uur) kerststal met shantykoor de Langsweagster Klompensilers. 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst. Voorganger: Ds. Sietske Blok, met medewerking van Muziekkorps OKK uit Jonkerslân. 25 december 15.30 uur Kerstfeest voor het dorp, voorganger: Ds. Sietske Blok, met medewerking van Projectkoor onder leiding van Jan Andries Dijkstra en kerstspel voor en door de kinderen. Lippenhuizen 25 dec. 10.00 uur Kerstfeest voorganger: Ds. Sietske Blok met medewerking van Kerkkoor Te Wûnderlik Gorredijk R.K. St. Paulus Geloofsgemeenschap. 24 december 20.00 uur Kerstnachtviering met voorganger pastor Neeltsje Bouma,met medewerking van St. Pauluskoor. Zondag 25 december 9.30 uur  Kerstdag, Eucharistieviering, pastor M. Damstémet medewerking van Schola Cantorum. Maandag 26 december 9.30 uur  Tweede Kerstdag, Inloop Familie kerst-samen- zijn voor jong tot oud, met drinken en lekkers en cadeautjes knutselen voor Jezus. Om 10.30 uur spelen de kinderen het kerstspel: Een dak boven je hoofd. Het geheel wordt begeleid door onze Kerstmuzikanten. Bezichtiging van de kerststal in de kerk: Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december van 14.00 tot 17.00 uur, Compagnonsstraat 102-A. Jubbega 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst met medewerking van 't Sjongfolk, Excelsior en de commissie Nieuwe Diensten. Thema: Kerstlicht. Na afloop is er Glühwein en chocolademelk. 25 december 10.00 uur: Kerstgezinsdienst te Jubbega. Voorganger: ds. Piet Hulshof Oude/Nieuwehorne 24 december aanvang 19.00 uur Kinderkerstfeest in de kerk van Oudehorne door de jeugdleiding 24 december aanvang 21.00 uur Kerstnachtdienst in de kerk van Oudehorne. Voorganger: Koos Dijkshoorn 25 december aanvang 10.00 uur Kerstmorgendienst in de kerk van Oudehorne. Voorganger: Koos Dijkshoorn, met medewerking van De Frije Fries. Gorredijk Ontmoetingskerk 24 december 21.00 uur Kerstnachtdienst. Voorganger: Ds. Ron Lafeber, thema: Thuiskomen. Na de dienst Glühwein en chocolademelk 25 december 10.00 uur gezinsdienst. Voorganger: ds. Ron Lafeber, met medewerking van koperblazers en organist. De kinderen laten een kerstspel zien. Doopsgezind 25 december 10.00 uur kerstviering. Voorganger ds. Christine Schlette, met medewerking van trompettist Jan Beenakker Katlijk-Mildam 24 december 22.00 uur. Kerstnachtdienst in de Thomaskerk Katlijk. Thema: Mag ik dan bij jou? Voorganger ds. Piet Hulshof,met medewerking van zanggroep Arauna 25 december 9.30 uur kerstdienst Mildam Voorganger: ds. Fraanje. Bonifatiuskerk Oldeberkoop 24 december 22.00 uur kerstnachtdienst , Voorganger ds. Grietje Martens, thema: Zie, die ‘t licht is in de nacht, met medewerking van Gospelkoor Sjema uit Sneek. 25 december 10.00 uur Kerstmis, voorganger ds. Kronemeyer uit Beetsterzwaag.