Friese Omrin Milieustraten worden ‘grenzeloos’

GORREDIJK - Vanaf 1 januari kunnen inwoners van Opsterland en Ooststellingwerf met hun afval ook terecht in de andere Omringemeenten.

Afval bestaat niet meer. Het is grondstof voor nieuwe producten of duurzame energie. Milieustraten zijn de verzamelplaatsen van deze nieuwe grondstoffen en daarmee een belangrijke schakel in de duurzame kringloop van grondstof en goederen. Een aantal Friese gemeenten en Omrin willen deze verzamelplaatsen daarom voor burgers nog toegankelijker maken en zorgen voor nog meer gemak. Grenzeloos Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners van de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland daarom ook terecht bij elkaar’s Milieustraten. De Milieustraten van Franeker, Gorredijk, Grou, Heerenveen, Leeuwarden, Oosterwolde en Stiens worden zo ‘grenzeloos’. De nieuwe aanpak zorgt voor meer gemak voor de burger en toegankelijkheid van de Milieustraten; de burger is niet meer gebonden aan de Milieustraat in zijn eigen gemeente. En soms kan dat handig zijn. Een voorbeeld: iemand uit Heerenveen mag zijn grofvuil ook brengen naar de Milieustraat in bijvoorbeeld Franeker, en andersom. Zo kunnen mensen misschien net uit hun werk nog even langs de Milieustraat. Voorwaarden en tarieven In een ‘grenzeloze’ Milieustraat gelden wel dezelfde voorwaarden en tarieven als van de ‘eigen’ gemeente. Men blijft immers gewoon inwoner van de eigen gemeente. Aanmelden kan met de eigen milieupas. Wie in een gemeente woont zonder milieupas kan zich identificeren met postcode en ID. In 2018 worden de Milieustraten ook verder doorontwikkeld. Omrin wil de bezoekers nog beter informeren over recyclen en circulaire economie. Daarbij staan veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid voorop.