Waardering voor jeugd die zorgt voor levende kerststal

ELSLOO - Een levende kerststal bij de jaarlijkse Kerstavonddienst in de dorpskerk van Elsloo is een traditie, maar voor dit jaar was er nog niets georganiseerd. De plaatselijke jeugd pakte het op.

Spontaan en bijna à la minute werd er kleding bij elkaar gezocht en kreeg iedereen een rol toebedeeld. Zo hield de jeugd in een sfeervolle ambiance die avond eerst bij de kerk en later in de kerk voor het publiek bij de vuurkorf de wacht en beeldde de jeugd de kerststal uit. Of het echt een traditie wordt is nog de vraag. De kerkgangers konden het in ieder geval wel waarderen. In de traditionele kerstavonddienst in eigen dorp verzorgde de muziekvereniging Concordia de muzikale begeleiding in de dorpskerk. Ook het jeugdorkest liet zich deze avond weer horen. De vereniging had de laatste tijd een flink aantal nummers ingestudeerd die passen in de sfeer van de Kerst. Niet alleen vooraf, in de pauze en na afloop speelde men, maar ook in de dienst met het aloude verhaal van de geboorte van Jezus begeleidde men de samenzangnummers. Op het orgel verleende de heer Van der Woude de medewerking aan de sfeervolle dienst, waarin mevrouw S.A.Grit voorging.