Meepraten over de tuininrichting van Talant, locatie De Wissel

BEETSTERZWAAG -  Talant is bezig met het opnieuw inrichten van locatie De Wissel in Beetsterzwaag, met als doel een omgeving te realiseren waar het fijn wonen en leven is voor kwetsbare mensen die intensieve ondersteuning en zorg nodig hebben.

Locatie De Wissel ligt in een prachtige bosrijke omgeving met mooie wandelpaden en een rijke natuur en cultuurhistorie. Talant wil dat het terrein uitnodigt om buiten te zijn en buiten activiteiten te ondernemen. Dat geldt voor cliënten en hun familie, maar ook voor omwonenden. Talant vindt het belangrijk om integratie met direct omwonenden en ook de rest van het dorp te bevorderen. Er ligt inmiddels een basisplan voor de inrichting van de tuin. Om dit basisplan verder uit te werken is een werkgroep opgericht, bestaande uit cliënten, familieleden van cliënten en medewerkers. Talant nodigt omwonenden en belangstellenden uit Beetsterzwaag en omgeving van harte uit om deel te nemen aan een workshop onder leiding van deze werkgroep waar iedereen ideeën kan uitwisselen voor de tuininrichting. De workshop vindt plaats op 23 januari aanstaande in Het Trefpunt (locatie De Wissel) en begint om 15.30 uur. Mensen die mee willen denken over de tuininrichting kunnen zich per email aanmelden via Rita Smeding (r.smeding@talant.nl).