Verduurzamen accommodatie v.v. Stânfries ontvangt bijdrage Coöperatiefonds Rabobank

APPELSCHA - V.V. Stânfries is de voetbaltak van omnivereniging AFC uit Appelscha en heeft ongeveer 250 voetballende leden. ,,Wij hebben als vereniging een grote maatschappelijke rol in de samenleving omdat dat sport nog altijd verbroedert en hier onze leden naast school sociale contacten kunnen leggen en onderhouden.”

Omdat de energielasten de laatste jaren enorm gestegen zijn heeft de vereniging het plan opgevat om in navolging van de gemeente Ooststellingwerf zicht in te gaan zetten om in de toekomst geheel energieneutraal te zijn. Om dit te bewerkstelligen is een projectplan opgesteld dat dit doel fasegewijs moet gaan realiseren. Hiervoor is begin van dit jaar subsidie aangevraagd bij het EDS en ook toegewezen

Fase 1 bestaat alleen uit gasbesparende maatregelen. Fase 2 bestaat ook uit gasbesparende maatregelen, hierin wil de vereniging het dak voorzien van PIR dakisolatie RC 4,00 over de bestaande dakbedekking, deze dakbedekking functioneert dan als dampremmende laag onder de isolatie. Vervolgens wordt de isolatie op het bestaande dak gemonteerd en voorzien van nieuwe bitumen dakbedekking. Fase 3 wordt het lichtplan genoemd en heeft als doel elektrabesparende maatregelen. Zoals het vervangen van alle huidige verlichting door LED verlichting voor zowel binnenverlichting als veldverlichting.

Het project is bedoeld voor alle sportende leden, supporters en gasten van sportpark De Steegde. ,,Sport draagt bij aan de sociale contacten tussen onze leden en ook de ouders van jeugdleden treffen hier vaak andere ouders die zij normaal niet ontmoeten omdat hun kinderen op verschillende scholen onderwijs volgen, hiermee geven wij blijk van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in het algemeen en verhoogt de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen (hogere isolatie) ook het comfort.”

Het project kan op een breed draagvlak rekenen binnen de vereniging, dat bleek tijdens de jaarvergadering van 17 oktober 2016, waar alleen maar positief/kritische geluiden te horen waren. De voetbalvereniging is de grootste vereniging van het dorp, met ongeveer 250 voetballende leden onderverdeeld in 14 jeugdteams, drie seniorenteams, één damesteam en twee 35+ teams. ,,Wij willen voetbal graag laagdrempelig en betaalbaar houden, dus ook bereikbaar voor mensen uit alle sociale klassen.”

,,Wij zijn dan ook erg blij met de steun die wij van de Rabobank krijgen”, aldus initiatiefnemer Henk de Boer van v.v. Stânfries. Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten . Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.