Ledenbijeenkomst Fryske Krite in Martinushuis Burgum

BURGUM - De Fryske Krite houdt donderdag 11 januari haar ledenbijeenkomst.

De bijeenkomst met inbreng van de eigen leden is in het Martinushuis aan de Hillamaweg 39 in Burgum en begint om 20.00 uur.

Te gast is Ealse Boonstra. Hij is internationaal trainer en instructeur voor de veehouderij in: Afrika,Azië en Zuid-Amerika.