Bijeenkomst Noordermannen in Donkerbroek

DONKERBROEK - De Noordermannen houden vrijdag 12 januari vanaf 20.00 uur een gezamenlijke mannenavond in de loodsen van Simon Vogelzang tentverhuur aan de Oude Trambaan 4 in Donkerbroek.

De leden komen eenmaal per jaar bijeen op steeds een andere plek. De Noordermannen bestaat uit Friezen, Groningers en Drenten. Zij vormen een netwerk van christelijke mannen in Noord-Nederland.

Op de bijeenkomst in Donkerbroek spreekt Wim Hoddenbagh over het thema ‘sterker’. De toegang is gratis. Wel is er een collecte.

Zie www.noordermannen.nl.